Blog »

Het herordenen van publiek naar privaat: het heeft meer impact dan je denkt

Blog

Er is een immense verschuiving aan de gang in het sociale domein. In 2015 zijn veel wetten veranderd en deze hebben grote impact op alle betrokkenen. De regie ligt meer en meer bij gemeenten en bij verzekeraars. Er is sprake van het scheiden van wonen en zorg. Het wordt niet vaak uitgesproken, maar er is een complete herordening gaande tussen het publieke en het private domein. Deze herordening heeft veel grotere gevolgen voor betrokkenen dan je op het eerste gezicht zou denken. De markt staat op zijn kop en niets is meer hetzelfde.

Lees meer

Drie stappen om de denkomslag te maken in de zorg

Blog

De veranderingen in de wetgeving in onze verzorgingsstaat zijn nu ongeveer 9 maanden oud. We moeten van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Zo is de begeleiding naar de gemeenten gedelegeerd en moeten burgers naar andere loketten om de passende zorg en ondersteuning te krijgen. Hoewel er mooie initiatieven in den lande zijn om het anders te doen en uit te gaan van de ‘eigen kracht van de burger’, zullen de echte pijnlijke gevolgen meer en meer zichtbaar gaan worden in de komende tijd. Als we niet écht veranderen, dan zullen de zorgproblemen – en de kosten – alleen maar voor ons uitgeschoven worden.

Lees meer
Meer blogs

Nieuws »

Samenwerking met .VDMi/ uitgebreid door inzet Qsuite

Nieuws

Novire en .VDMi/ werken al jaren samen. Al sinds Novire eind 2010 besloot om haar softwareproducten helemaal opnieuw op te bouwen en de Qsuite in haar huidige vorm tot stand kwam, heeft .VDMi/ hierin een hele belangrijke rol gespeeld. Complexe internettoepassingen zijn hun specialiteit en daarom hebben zij een heel belangrijk deel in het bouwen van de Qsuite voor hun rekening genomen. En nog steeds bouwen we er met elkaar volop aan door. Novire en .VDMi/ hebben samen een prachtige duurzame samenwerking waar we trots op zijn!

Lees meer

Proof-of-concept en demo voor MEE Groningen

Nieuws

Al langere tijd trekken we samen op met stichting MEE Groningen. We hebben medio vorig jaar mee mogen doen aan een selectietraject voor een nieuw integraal systeem voor deze organisatie. MEE Groningen werkt nu nog met het systeem MEE@Work, maar het systeem heeft onvoldoende mogelijkheden om de uitdagingen van de huidige tijd op te vangen en daarin de organisatie goed te faciliteren. Reden voor MEE Groningen om op zoek te gaan naar een applicatie die goed kan ondersteunen. Qsuite is zo'n applicatie.

Lees meer

Nieuw kwaliteitskader Verpleegzorg en het Improvement Model

Nieuws

Er is al een heel aantal maanden veel over te doen geweest; het nieuwe kwaliteitskader Verpleegzorg. Nadat vorig jaar de geluiden weer losbarstten over de kwaliteit van de zorg, de service en het wonen in de verpleeghuizen, maar nadat ook het overleg tussen de branche, de IGZ en de andere betrokkenen strandde, kreeg het Zorginstituut Nederland op basis van haar wettelijke doorzettingsmacht de opdracht het kader te formuleren. Morgen morgen het definitief gemaakt, maar was het concept natuurlijk al langer bekend.

Lees meer
Meer nieuws

Klantcases »

IPSO

Case

Stichting IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland. Binnen IPSO werken inloophuizen en psycho-oncologische centra samen aan kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten. IPSO is er om inloophuizen en psycho-oncologische centra te versterken, zodat deze – ieder op hun eigen wijze – alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden zorg en ondersteuning kunnen bieden. Stichting IPSO doet dit onder andere door een eenduidig kwaliteits- en registratiesysteem.

Lees meer

Allcura

Case

“We werken nu efficiënter dan voorheen. We zijn destijds met Novire in zee gegaan omdat we wilden digitaliseren en omdat de denkwijze ons aanspreekt. De klant is altijd het startpunt, dan komt de medewerker, ten slotte de organisatie. Zo maken we de stap van aanbod- en organisatiegericht naar klantgericht. Het systeem werkt perfect, maar de denkomslag was voor iedereen even wennen. Het is echt anders, maar het is het absoluut waard.” Bianca van der Meer, bestuurder

Lees meer
Meer klantcases