Blog »

Het herordenen van publiek naar privaat: het heeft meer impact dan je denkt

Blog

Er is een immense verschuiving aan de gang in het sociale domein. In 2015 zijn veel wetten veranderd en deze hebben grote impact op alle betrokkenen. De regie ligt meer en meer bij gemeenten en bij verzekeraars. Er is sprake van het scheiden van wonen en zorg. Het wordt niet vaak uitgesproken, maar er is een complete herordening gaande tussen het publieke en het private domein. Deze herordening heeft veel grotere gevolgen voor betrokkenen dan je op het eerste gezicht zou denken. De markt staat op zijn kop en niets is meer hetzelfde.

Lees meer

Drie stappen om de denkomslag te maken in de zorg

Blog

De veranderingen in de wetgeving in onze verzorgingsstaat zijn nu ongeveer 9 maanden oud. We moeten van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Zo is de begeleiding naar de gemeenten gedelegeerd en moeten burgers naar andere loketten om de passende zorg en ondersteuning te krijgen. Hoewel er mooie initiatieven in den lande zijn om het anders te doen en uit te gaan van de ‘eigen kracht van de burger’, zullen de echte pijnlijke gevolgen meer en meer zichtbaar gaan worden in de komende tijd. Als we niet écht veranderen, dan zullen de zorgproblemen – en de kosten – alleen maar voor ons uitgeschoven worden.

Lees meer
Meer blogs

Nieuws »

Ontwikkeling AO/IC kader op basis van het Improvement Model

Nieuws

Als zorgorganisatie je administratieve processen tot in de puntjes in orde hebben. Zodat je met vlag en wimpel de toets van de zorgverzekeraar, gemeente of andere financier kan doorstaan. Het is in deze tijd harder nodig dan ooit. En dit is zeker niet alleen een administratieve aangelegenheid. Integendeel, het gaat om het methodisch verantwoorden van de zorgprocessen. Wanneer dát klopt, kloppen de administratieve processen. Vanuit dit gedachtegoed werkt Novire op dit moment aan het AO/IC kader op basis van het Improvement Model.

Lees meer
Meer nieuws

Klantcases »

IPSO

Case

Stichting IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland. Binnen IPSO werken inloophuizen en psycho-oncologische centra samen aan kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten. IPSO is er om inloophuizen en psycho-oncologische centra te versterken, zodat deze – ieder op hun eigen wijze – alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden zorg en ondersteuning kunnen bieden. Stichting IPSO doet dit onder andere door een eenduidig kwaliteits- en registratiesysteem.

Lees meer

Allcura

Case

“We werken nu efficiënter dan voorheen. We zijn destijds met Novire in zee gegaan omdat we wilden digitaliseren en omdat de denkwijze ons aanspreekt. De klant is altijd het startpunt, dan komt de medewerker, ten slotte de organisatie. Zo maken we de stap van aanbod- en organisatiegericht naar klantgericht. Het systeem werkt perfect, maar de denkomslag was voor iedereen even wennen. Het is echt anders, maar het is het absoluut waard.” Bianca van der Meer, bestuurder

Lees meer
Meer klantcases