De AWBZ is per 1 januari 2015 vervangen door nieuwe wetten. Hierdoor ontstaat een compleet nieuw handelingskader voor uw organisatie. Hoe geeft u nu richting?

Met de wetswijziging moeten zorgorganisaties inspelen op drie grote omwentelingen:

  • Van bureaucratisch naar ondernemend: u moet een verdienmodel ontwikkelen;
  • Van systeemgericht naar klantgericht: dat betekent een nieuwe inrichting van het zorgproces;
  • Van publiek naar privaat: dat vraagt om een juridisch besef én de ondernemerszin om in te spelen op nieuwe kansen.

Hierbij kunt u een gedegen houvast goed gebruiken.

Houvast

Novire heeft een nieuw, neutraal referentiekader ontwikkeld. Getoetst en bewezen in de praktijk. Om u maximaal te ondersteunen in de tranisitie. Een strategische totaaloplossing waarbij de klant op ieder vlak het uitgangspunt is. En waarin nieuwe wetten en eisen voortdurend worden geïntegreerd.