College van Deskundigen

De beweging van Novire Innovatiekracht gaat verder dan alleen ons eigen kern- en ontwikkelteam. Voor de vernieuwing die we voor ogen hebben is een netwerk nodig. Wijd verbreid, met de werking van een olievlek. Want veranderen doe je samen. In de loop der tijd hebben meer en meer mensen zich aan Novire verbonden. Onderstaande stakeholders uit het werkveld van de welzijns- en gezondheidszorg zijn zich ook gaan verhouden tot stichting BIM en de oplossingen van Novire. Dit zijn leden van onze Colleges van Deskundigen. Zij denken actief met ons mee en geven advies.

Mw. E.A. Kriele

Adviseur

Mw. M.G.C. Caspers

Mr. R.C.J. Kalfsbeek

Jurist, Kalfsbeek Advies en Mediation

Dhr. R. De Laat

Jurist, Van Riet Advocaten

Dhr. J. van der Ham

Voorzitter Raad van Bestuur Lelie Zorggroep

Dhr. B. Toebes

Teamleider Mens en Zorg, TÜV Nederland QA BV

Mw. B. Berkelaar

Bestuurder Stichting Perspektief

Dhr. G. Ten Brinke

Dr. Ing. H.J.F.R. Hamers

Lector ‘Management van zorg en dienstverlening’

Dhr. J.A.M. van Adrichem

Adviseur Zorg en Welzijn, A3Zorg

Dhr. E.J.W. Van Hamersveld

Accountant met specialisatie zorg, De ZorgAccountant

Dhr. E. Franken

Businessunit Manager Certification, TÜV Nederland QA BV

Dhr. R. Hulsman

Voorzitter, Manager innovatie Volker Wessels, Adviseur Novire

Dhr. A.A. Verduijn

Algemeen directeur Woonzorg Nederland

Dhr. D. Wentink

Architect, Nieuw Nederland Architecten

Stakeholders

Deze partijen informeren we en vragen we om feedback:

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Zorginstituut Nederland
 • Nederlandse Zorgautoriteit
 • ANBO
 • NPCF
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Actiz
 • Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)
 • CZ
 • GGZ Nederland
 • RIBW Alliantie
 • Federatie Opvang (FO)
 • Vereniging van Bestuurders in de zorg (NVZD)
 • Achmea
 • Zorg en Zekerheid
 • De Friesland
 • VGZ