Een écht goede kwaliteitscertificering in de zorg belangrijker dan ooit

Blog

Sinds Martin van Rijn in maart een brief naar de Tweede Kamer zond waarin stond dat de verplichte kwaliteitscertificering voor de Wet Langdurige Zorg niet meer verplicht zou zijn, stond het fenomeen ‘gecertificeerd kwaliteitssysteem’ weer even in de belangstelling. Is het nog wel verplicht? Hoe verhoudt zich de gangbare ISO- of HKZ-certificering zich nu tot het nieuwe Kwaliteitskader Verpleegzorg? Hoe maak je aantoonbaar dat je aan het Kwaliteitskader Verpleegzorg voldoet? Heb je een ISO- of HKZ-certificering nog wel nodig?

Lees meer

Het herordenen van publiek naar privaat: het heeft meer impact dan je denkt

Blog

Er is een immense verschuiving aan de gang in het sociale domein. In 2015 zijn veel wetten veranderd en deze hebben grote impact op alle betrokkenen. De regie ligt meer en meer bij gemeenten en bij verzekeraars. Er is sprake van het scheiden van wonen en zorg. Het wordt niet vaak uitgesproken, maar er is een complete herordening gaande tussen het publieke en het private domein. Deze herordening heeft veel grotere gevolgen voor betrokkenen dan je op het eerste gezicht zou denken. De markt staat op zijn kop en niets is meer hetzelfde.

Lees meer

Drie stappen om de denkomslag te maken in de zorg

Blog

De veranderingen in de wetgeving in onze verzorgingsstaat zijn nu ongeveer 9 maanden oud. We moeten van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Zo is de begeleiding naar de gemeenten gedelegeerd en moeten burgers naar andere loketten om de passende zorg en ondersteuning te krijgen. Hoewel er mooie initiatieven in den lande zijn om het anders te doen en uit te gaan van de ‘eigen kracht van de burger’, zullen de echte pijnlijke gevolgen meer en meer zichtbaar gaan worden in de komende tijd. Als we niet écht veranderen, dan zullen de zorgproblemen – en de kosten – alleen maar voor ons uitgeschoven worden.

Lees meer

Wijkgericht werken in deze tijd

Blog

Wijkgericht werken is sinds de decentralisatie van 1 januari 2015 een veelgehoorde term. Zorg moet dichter bij de burger georganiseerd worden. Het moet meer lokaal, het moet in de buurt en in de wijk geregeld worden. Er is ook een stevige aanleiding om het anders te gaan organiseren in de zorg, want de financiën zijn niet meer toereikend. De zorg kost teveel. En onze stelling: we worden er niet eens blij van. Is het dan ‘in de wijk’ gaan doen, de oplossing? Wat betekent dat eigenlijk? Wij stellen dat ‘wijkgericht werken’ niet over de wijk gaat, maar over onszelf. Over hoe wijzelf invloed kunnen uitoefenen in een systeem dat muurvast zit en vaak niet eens de ruimte geeft om op zo’n manier aan de slag te gaan dat het ondersteunend is aan de mens.

Lees meer

Van control naar vertrouwen: kan dat wel?

Blog

Het Improvement Model is een denkmodel. Het geeft een nieuwe richting en het geeft nieuwe inzichten. Het legt de puzzel opnieuw waarbij de klant en de maatschappelijke opdracht het uitgangspunt zijn. Het denkmodel geeft richting, maar ook heel veel houvast doordat het model indicatoren bevat. De indicatoren – die je meet op het punt waar kwaliteit werkelijk wordt gemaakt of gebroken; bij de klant en de medewerker – geven een signaal. Maar het zijn nogal wat indicatoren. Hoe kan dat? Is dat niet veel te veel administratie? Veel te veel control? We willen toch af van de administratieve lasten? Hoe draagt het Improvement Model daar dan aan bij? Of is het meer van hetzelfde?

Lees meer

Echte innovatie is het moeilijkste wat er is

Blog

Ik ben er echt even voor gaan zitten. Ik speur het internet af naar kenmerken van innovatie. Wat staat erover geschreven in de literatuur? Innovatie komt je als term volop tegen. Iedereen heeft er de mond vol van. Vooral in de huidige tijd, waarin de technologische mogelijkheden snel toenemen en waarin we met elkaar aanvoelen dat de urgentie om te verbeteren zeer sterk toeneemt. Op bijna alle fronten in de samenleving. Al zoekend ben ik veel informatie over innovaties en innoveren tegen gekomen. Al die informatie bevestigde mij in wat ik al jaren aan de lijve ondervind: er is niets moeilijkers dan échte innovatie.

Lees meer

De heftigste noodkreten komen ’s nachts – een reflectie op de jeugdzorg

Blog

‘De heftigste noodkreten komen ’s nachts’ zei ze tegen mij. ‘Meestal van moeders.’, voegde ze eraan toe. De neuropsycholoog met wie ik in gesprek was, vertelde mij hoe het er al jaren aan toe gaat in haar praktijk. ‘Als deze moeders mij ’s nachts mailen, dan weet ik dat het ernstig is. Dat ze alles al hebben geprobeerd en dat ze ‘uitgedokterd’ zijn. Dat er nú wat moet gebeuren in hun gezinnen. Het is de noodkreet van een moeder in zorgen om haar kinderen.’

Lees meer

Hoe kwaliteit echt waarde toevoegt

Blog

Wat is kwaliteit eigenlijk? Is dat een protocol? Een handboek? Een goed dossier? Of een certificaat aan de muur? Misschien komt ‘verbetersysteem’ nog wel het dichtst in de buurt. Kwaliteit is goede zorg leveren. Zorgen dat de zorg steeds beter wordt. Maar wat als de definitie van zorg zó verandert dat eigenlijk niets meer hetzelfde is? Hebben we dan nog iets aan onze oude kwaliteitssystemen of is het tijd voor iets heel nieuws?

Lees meer