03-07-2014

Met de vakantie voor de deur kijken we nog één keer terug op wat er allemaal al bereikt is in de afgelopen maanden. Na de zomer van vorig jaar is het Improvement Model geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie, is de opleiding gestart voor auditoren en andere belanghebbenden en is het Improvement Model uitgevoerd en toegepast bij de Lelie zorggroep. En met succes.

Ook het inrichtingskader gereed

Maar dat is niet het enige. Ook het inrichtingskader vanuit Novire is gereed gekomen. Tools en software zijn gereed. In de werkpraktijk worden enorm goede resultaten behaald. Zo blijkt bijvoorbeeld wel uit het kernformulier van stichting Perspektief.

Consequent de zorg opbouwen vanuit de burger: de beweging groeit!

We hebben deze ervaringen en uitkomsten mogen delen een maand geleden tijdens het eerste publieke symposium 'Dream Big Dreams'. Het netwerk - de beweging - groeit aan. Een geluid dat het anders kan zwelt aan.

Resultaten zichtbaar maken en verhalen vertellen

Na de zomer gaan we de resultaten en bevindingen tonen én meer en meer vertellen. Hoe kan een onafhankelijk initiatief zoals het Improvement Model helpen in de transitie die gaande is in de zorg? Als laatste actie voor de vakantie hebben we dat op een rij gezet. Hoe het Improvement Model de backbone vormt - vanuit de klant - met als basis de wet- en regelgeving en als neutraal en onafhankelijk reflectiepunt voor alle belanghebbenden. Het geeft duidelijkheid op de uitkomsten, maar laat alle ruimte om er zelf invulling aan te geven? Wat verwachten we dan van al deze belanghebbenden? Dat hebben we in een folder gevat.

Betrokkenen informeren

Tesamen met alle publicaties zenden we deze folder naar relevante betrokkenen in de komende twee weken. Zodat - nu de klus geklaard is - iedereen kennis kan nemen en zich tot alle mogelijkheden kan verhouden.