03-11-2017

Met die prikkelende vraag als uitgangspunt, mocht ik gisteren de afsluitende keynote verzorgen op de inspiratiemiddag: ‘Wij verbinden zorg’. Met zo’n negentig mensen uit de Zorg en welzijnssector hebben we plenair en tijdens workshops nagedacht over ontwikkelingen en innovaties in de zorg.

Ik begon mijn verhaal met mijn intrinsieke drive. Opgegroeid met en overtuigd van de waarde dat mensen voor dingen gaan, was ik aan het begin van mijn loopbaan verbijsterd door de realiteit van de zorg. Niet de (kwetsbare) mens, maar het systeem stond er centraal. Ik besloot daar zo jong als ik was geen genoegen mee te nemen. Ik zou ervoor gaan vechten om de cliënt en zijn of haar identiteit het uitgangspunt te laten worden van zorgorganisaties.

Bondgenoten

Gelukkig kwam ik op mijn pad mensen en organisaties tegen met hetzelfde verlangen. En ook de drive om zich daarvoor hard te maken. In mijn collega Evelien Verkade vond ik zo’n bondgenoot. En zo is Novire (betekenis: vernieuwen) gestart. We dachten na over wat ervoor nodig is om de cliënt centraal te stellen en ontwikkelden in het afgelopen decennium achtereenvolgens een aantal oplossingen, zoals: een uniek klantgericht gedachtegoed, een kwaliteitskader, ict-instrumentarium, werk- en leeromgeving en keurmerk. Daarbij zochten we altijd naar bondgenoten. En persoonlijk ben ik de Inspectie als zo’n bondgenoot gaan zien.

Angst

In de afgelopen jaren kregen we er een nieuwe - minder tastbare - bondgenoot bij: angst. Er ontstond grote angst in de sector. Veel organisaties konden hun methodieken onvoldoende verantwoorden, de behoeften van klanten werden nauwelijks serieus genomen en zorgmedewerkers waren met veel randzaken bezig in plaats van met zorg. Het moest anders, dat bewustzijn ontstond langzaam maar zeker in de zorg. De zorgorganisaties stonden en staan voor enorme uitdagingen.

Inspectie niet overleven

Wil je als organisatie de Inspectie niet overleven? - Steek dan je kop in het zand - Bezuinig vooral op medewerker- en klantprocessen - Werk ad-hoc en zonder (kwaliteits)kader

Inspectie als bondgenoot

Dat lijkt mij een beter idee. Een paar tips waar je de Inspectie een groot plezier mee doet: - Begin bij de basis: zorg dat je je visie en richting scherpstelt - Investeer in intrinsieke motivatie van medewerkers en duurzame methodieken - Wees op alle niveaus van je organisatie transparant en navolgbaar - Creëer samenhang en richting in alles wat je doet - Laat je missie nooit frustreren door systemen!

Duurzame oplossing

De zorg is in beweging. En het is gelukkig niet te laat! Volgens mij is samenhang creëren dé sleutel. Verbind de daadwerkelijke zorg en bedrijfsvoering op alle niveaus 1 op 1 met elkaar en zet daarbij het klantbelang voorop. Zo wordt de zorg veilig, navolgbaar, methodisch verantwoord en daarmee dus duurzaam.

Terug naar mijn thema: Hoe overleef ik de Inspectie? Het antwoord is eenvoudig: breng samenhang aan in al uw klant-, medewerker-, kwaliteits- en organisatieprocessen. Novire is daarin graag uw bondgenoot!

Esther Nieuwenhuizen