12-09-2016

Ben nog steeds aan het nagenieten… Vorige week mocht ik in Kamerik een TED talk houden voor 120 directieleden van de NZa over innovatie in de zorg en de Do’s & Don’ts. Vanuit de NZa had ik alle ruimte gekregen om de talk op mijn eigen manier in te vullen. Ik besloot mijn reis door de zorg en het ontstaan van Novire als uitgangspunt te nemen. Best spannend natuurlijk omdat het over mijn eigen ontdekkingstocht ging.

De TED talk

Ik vertelde hoe ik als 20-jarige idealistisch en een tikje naïef de bejaardenzorg inging. Al vrij snel veranderde daar mijn idealisme in verontwaardiging. Ik ervoer tot mijn verbijstering dat de mens waarvoor ik gekomen was minimaal aan bod kwam door mijn zorg. Het werk draaide niet zozeer om persoonlijke aandacht, maar vooral om het zo snel mogelijk uitvoeren van activiteiten en diensten die ‘het systeem’ voorschreef… Ik zag veel mensen zichzelf kwijtraken. Aan ziekte en ouderdom, maar vaker nog aan dit ‘systeem’ van waaruit ze bejegend werden. Wat nou marktwerking en prestatiebekostiging? Ik werd er razend om. Het gaat toch om de relatie tussen de klant en de medewerker? Ik trok al snel de conclusie dat wij er in de zorg niet voor de klant waren, maar zij voor ons.

En daar is het gebeurd, in de kiem van mijn verontwaardiging groeide mijn geloof en overtuiging dat het beter kan! Van daaruit is Novire ontstaan. De term Novire staat voor vernieuwend, een frisse blik. Vanaf 2005 zijn mijn Novire-partner Evelien Verkade en ik ons grondig gaan verdiepen in de ordening van de samenleving. En natuurlijk ook in alle randvoorwaarden die invloed hebben op de zorg en de bedrijfsvoering. Die kennis zijn we opnieuw gaan ordenen ten opzichte van de klant. Vanuit onze overtuiging: De burger is in staat om zijn eigen leven vorm te geven, ondanks gezondheids- of welzijnsbeperking.

Klant voorop

Inmiddels is Novire tien jaar verder. We hebben bepaald niet stilgestaan. Ons kennismodel (Improvement Model) is onder accreditatie gebracht, we hebben een netwerk om ons heen verzameld van experts (waaronder politici en wetenschappers) en we hebben een leer- en werkomgeving voor de zorg ontwikkeld. Op dat punt in mijn TED talk kon ik een sheet laten zien, waar ik zelf ook nog steeds blij verwonderd over ben. Een sheet met tientallen logo’s. Waar vorig jaar 35 organisaties ons kennismodel omhelsden, zijn dat er nu maar liefst 150 - branchebreed.

Daarna schetste ik het toekomstbeeld van Novire voor de zorg. Met daarin ruimte voor de samenleving, de medewerker, managers en bestuurders, effect en resultaat, maar bovenal voor de klant. Een toekomst waarbij de klant als mens bediend wordt en zijn thuis is waar hij dat zelf verkiest, al dan niet met aanvullende zorg. In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd. Ik vond het dan ook leuk om bij de NZa de do’s & don’ts te delen die ik gaandeweg ontdekte rondom innovatie in de zorg. De belangrijkste Don’t – je raadt het natuurlijk al – is wat mij betreft: Het systeem leidend maken in plaats van de burger. Mijn belangrijkste Do? Acteer te allen tijde vanuit de klant en de samenleving; stel jezelf op iedere plek in de keten de vraag: waarom en waartoe?

Tijdens de TED talk heb ik de directieleden van de NZa verschillende keren uitgedaagd om daarover na te denken. Voor mij is die vraag nauw verbonden met innovatie. Ik eindigde mijn talk dan ook met de vragen: Wat drijft de NZa? En bovenal: Wat drijft jou? Dat leverde tijdens de lunch mooie gesprekken op. Ik heb ervan genoten om mijn reis op deze manier te delen en hoop dat de talk de medewerkers van de NZa inspireert en stimuleert om niet te innoveren om te innoveren, maar om zichzelf bij vernieuwingen altijd eerst de vraag te stellen: waarom en waartoe doen wij, doe ik dit?