03-01-2014

Het Improvement Model is klaar en het bewijst zich volop in de praktijk! Maar wat is dat Improvement Model nu eigenlijk?

Er is al veel over gezegd en over geschreven. Wie de ontwikkellijn naleest, kan zien welke enorme weg er afgelegd is. Een weg met heuvels en dalen. Waarvan we vooraf ook niet exact wisten waartoe het zou leiden, maar ook een weg waarvan we vast overtuigd waren dat we deze weg moesten gaan. Het begon al bijna 15 jaar geleden.

Denkmodel

Het heeft geleid tot het denkmodel Improvement Model. Een nieuwe manier van kijken naar dezelfde werkelijkheid. Een manier van denken die niet langer het systeem, de structuur of de organisatie in de zorg als uitgangspunt neemt, maar die vertrekt bij de klant. Bij de burger. En dus eigenlijk gewoon bij de mens. Bij u. Bij mijzelf.

Voor ons allemaal is het belangrijk

Zorg is altijd belangrijk. Vroeg of laat komt het op je pad. Het gaat om de kern van je bestaan: om gezond zijn, of om ‘meedoen’, om ‘erbij kunnen horen’. We hebben een hoogstaande gezondheids- en welzijnszorg in Nederland, maar toch bekruipt ons de onvrede. Wie zijn oor te luisteren legt, kan talloze verhalen verzamelen. En daarnaast weten we inmiddels ook dat de zorguitgaven de pan uitrijzen. Het lijkt soms wel of we de hoofdprijs betalen voor goede zorg, maar ook zorg waar we in de kern niet werkelijk onszelf in kunnen zijn en blijven. Mag je nog jezelf blijven in bijvoorbeeld een verzorgings- of verpleeghuis? Mag je je eigen leefstijl behouden? Voorbeelden daarvan zijn zeldzaam. Veel meer heb je je als individu, als mens, te verhouden tot het systeem waar je onderdeel van wordt.

Voor mijn unieke situatie

Het gaat ons als mens toch om het meedoen in de samenleving op een manier die ons past? Maar vaak ontmoeten we systemen en structuren die hun aanbod op ons laten neerdalen. En nu hopen dat dat aanbod aansluit op mijn complexe unieke vraag.

De puzzel opnieuw leggen

Wij stelden vast dat er vaak een mismatch is. Maar wat nu wanneer we de puzzel anders leggen? De mens, klant, het uitgangspunt is en de systemen en structuren volgend worden? We verwachten dan dat het effect zal zijn: dat een ieder meer gehoord zal worden, iedereen meer kan ‘meedoen’, er meer groei is, meer resultaten en tevredenheid zal zijn tegen lagere kosten. Kortom, meer rendement van de maatschappelijke investering in gezondheid en welbevinden.

Van denkmodel naar praktische, maar ook hoogstaande oplossingen

Om deze reden hebben we een denkmodel ontwikkeld. En hebben we het denkmodel eerst in de praktijk gevalideerd (het is immers diep in de praktijk ontstaan en gegroeid), waarbij vanuit deze praktijk blijkt dat het model consistent is en dat de effecten aantoonbaar zijn. Daarnaast hebben we het vertaald naar praktische toepassingen en werkbare instrumenten. Instap-klaar. Als puzzelstukjes in te zetten. En tenslotte hebben we het denkmodel doorontwikkeld naar een nieuw landelijk kwaliteitsmodel. Of keurmerk of certificatieschema. Net hoe u het wilt noemen. Zodat het denkmodel getoetst kan worden en kwaliteit, betrouwbaarheid en objectiviteit gewaarborgd zijn.

Met elkaar voor de grote verandering

Kan deze verandering dan alleen via het Improvement Model in gang gezet worden? O nee, zeker niet! En gelukkig ook niet. Een systeem dat al zo’n vijftig jaar bestaat in beweging brengen, kan natuurlijk nooit alleen. Veel meer mensen werken daaraan. De grootste verandering in de zorg sinds deze vijftig jaar dat het huidige zorgstelsel bestaat, is gaande. Vanaf 1 januari aanstaande ziet de zorgwereld er bepaald niet meer uit zoals op dit moment. Een verandering die veel kansen biedt en die ook nodig is om een beweging in gang te zetten. Daarnaast ontmoeten we op veel momenten mensen die op hun eigen wijze ook mee bezig zijn met het in gang zetten van de verandering. Die bijvoorbeeld hun nek uitsteken en nieuwe zorginitiatieven starten, omdat ze geloven in dat het anders kan. Maar ook mensen die binnen bestaande zorginstellingen hard werken om bestaande werkwijzen te veranderen. Mooie voorbeelden zijn daarvan te vertellen. Of men nu werkt met de middelen die het Improvement Model ter beschikking stelt of niet; daar gaat het niet eens werkelijk om. Het gaat om de beweging die we met elkaar inzetten om de mens weer het uitgangspunt te laten zijn, en niet langer het systeem of de structuur!

Dat kunnen wij doen!

En wij? Wij hebben elkaar en onszelf aangekeken en zijn nagegaan wat wij konden doen. Wij kunnen bijdragen door het denkmodel Improvement Model allereerst te ontwikkelen, mooie instrumenten te maken en deze aan het werkveld in de zorg ter beschikking te stellen, zodat het voor zorgorganisaties gemakkelijker wordt om de beweging mee te maken. Want dan bundelen we de krachten en maken we van iets kleins, iets groots. Hoe zeggen we dat ook alweer? Het klein is het nieuwe groot. Dat is onze bijdrage!

Verhalen vertellen

En hoewel we al heel lang bezig zijn, zijn we eigenlijk ook maar net begonnen. We zullen gaan vertellen. Vertellen over wat het Improvement Model oplevert, over wat het is. Maar vooral gaan we verhalen vertellen over mensen. Omdat dat toch immers het doel van alles; de mens weer het uitgangspunt!

Wilt u ook wat doen? U kunt ons laten weten dat u dit Improvement Model een goed idee vindt. Dat zouden we zeer waarderen!