26-10-2015

Stichting IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland. Binnen IPSO werken inloophuizen en psycho-oncologische centra samen aan kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten. IPSO is er om inloophuizen en psycho-oncologische centra te versterken, zodat deze – ieder op hun eigen wijze – alle mensen met kanker en hun naasten op maat gesneden zorg en ondersteuning kunnen bieden. Stichting IPSO doet dit onder andere door een eenduidig kwaliteits- en registratiesysteem.

Het bestuur van stichting IPSO verwoordt dit als volgt:

"Een eenduidig en helder landelijk overzicht dat laat zien wat je doet, voor hoeveel mensen, voor welke mensen en hoe goed je dat doet: dat misten we bij de start van het project ‘Kwaliteitsontwikkeling inloophuizen’ van KWF Kankerbestrijding en Stichting IPSO. De inloophuizen registreerden binnen de eigen huizen ieder op uw eigen wijze; de gegevens waren niet met elkaar te vergelijken. Bovendien hoorden wij dat het registratieproces niet altijd eenvoudig verliep en dat het binnen de bestaande systemen niet altijd gemakkelijk was om managementrapportages te genereren."

"Bij Stichting IPSO liepen we ertegenaan dat we de vraag van netwerkpartners of subsidieverstrekkers over welke aantallen we het hadden, eigenlijk niet konden beantwoorden. Hier wilden we wat aan doen. KWF Kankerbestrijding zag ook de noodzaak van eenduidige registratie en verleende in 2014 subsidie voor de ontwikkeling en implementatie van een landelijk registratiesysteem voor alle inloophuizen. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk."

"We prijzen ons gelukkig dat we in contact zijn gekomen met Novire, de bouwer van het kersverse IPSO registratiesysteem. In Evelien Verkade en Esther Nieuwenhuizen, de eigenaren van Novire, hebben we twee gepassioneerde en betrouwbare partners gevonden. Zij hebben Stichting IPSO vanuit hun passie voor goede zorg en hun maatschappelijke betrokkenheid een heel mooi aanbod gedaan. Vervolgens hebben zij zich met een aanstekelijk enthousiasme weten te verplaatsen in de situatie van de inloophuizen en onze wensen op een knappe manier vertaald naar een toegankelijk programma."

"Wat de keuze voor Novire nog verder ondersteunde was dat het programma naast de optie registratie ook vele mogelijkheden biedt om te werken aan kwaliteit."

Alles over hoe het registratiesysteem voor de inloophuizen van stichting IPSO werkt, leest u in deze folder.

Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden