07-05-2015

Novire is vaste business partner van Lelie zorggroep. Met het strategisch besturingsinstrument worden kwaliteit, risico’s en continuïteit van de organisatie bij circa 20 zorgpartners op gestandaardiseerde wijze inzichtelijk.

De Improvement Scan die Lelie zorggroep en Novire samen hebben ontwikkeld geeft een dwarsdoorsnede van de organisatie vanuit de klantpositie, in relatie tot de regionale en landelijke maatschappelijke context. De belangrijkste ijkpunten liggen in het klant- en medewerkerproces besloten en de wijze waarop de organisatie zich hiertoe verhoudt vanuit haar product en missie.

Scherp zicht op de kwaliteit en continuïteit

De Improvement Scan geeft een heel scherp en duidelijk beeld van de kwaliteit en continuïteit van de zorgpartner die samenwerkt met de Lelie zorggroep. Bij de Lelie zorggroep bestond de behoefte al een aantal jaren geleden om over een instrument te beschikken waarmee zij haar hoofdaannemerschap goed kon vormgeven. In het instrument moest de ruimte aan de lokale zorgpartner worden gegeven om de zorg zelf dichtbij de klant te organiseren, maar waarin het ook mogelijk was om te toetsen of de zorg aan de kwaliteitseisen voldoet. Kwaliteit en bedrijfsvoering moesten beiden in de scope zijn opgenomen, want deze gaan hand in hand. Een solide bedrijfsmodel en businesscase zijn een voorwaarde voor kwaliteit.

Samen ontwikkeld

De Improvement Scan is een toepassing van het landelijk geaccrediteerde Improvement Model. Deze toepassing is met en voor de Lelie zorggroep ontwikkeld en wordt gestructureerd periodiek ingezet. Zo worden ontwikkelingen zichtbaar over tijd heen en is er ook de beschikking over benchmarkgegevens.

Johan van der Ham, voorzitter Raad van Bestuur van Lelie zorggroep: “Het Improvement Model is anders opgezet dan de reguliere keurmerken. Het biedt op gerubriceerde hoofdcategorieën inzicht en probeert het denken vanuit mevrouw Jansen centraal te stellen. Onze organisatie stond mede aan de basis van de ontwikkeling.”

Een volledig instrument: van toetsing naar verbetering

De Improvement Scan is een volledig instrument. Naast een gevalideerd toetsinstrument is er software, is er een werkwijze en werkstructuur, zijn er onderzoeksmethoden en opleidingen voor auditoren en organisaties. Ook is er een kennisbank en worden er instrumenten en methodieken aangereikt, zodat een zorgpartner na de toetsing ook zelf concreet aan de slag kan met verbeteren. Zodat de score in de volgende toets weer hoger is dan nu.

Kortom: de Improvement Scan is een totaaloplossing. Uiteraard maakt daar ook informatiemateriaal deel van uit. Hieronder vindt u drie folders waarin u meer informatie kunt vinden over de inhoud en achtergronden van deze oplossing, maar ook over de ontwikkeling die de oplossing heeft doorgemaakt met en bij de Lelie zorggroep.

Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden