26-05-2015

Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Mezzo faciliteert al een aantal jaar haar lidorganisaties met een registratiesysteem dat MezzoRegistratie genoemd wordt. Mezzo stopt met het aanbieden van MezzoRegistratie en wijst Qsuite van Novire aan als potentiële opvolger.

Op 31-12-15 worden de licenties door Mezzo overgedragen aan Xsarus. Mezzo stopt dus met het aanbieden van MR op 31-12-15, maar gedurende 2016 blijft het systeem nog wel toegankelijk en te gebruiken. Zo is er de tijd om de passende vervolgoplossing in te richten, te implementeren en data over te zetten.

Van groot belang voor de lidorganisaties

Voor de lidorganisaties van Mezzo is het van groot belang dat zij in de ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en/of zorgvragers zich gefaciliteerd weten door een goed registratiesysteem. Een systeem waarbij hulpvragen en vrijwilligers kunnen worden gematcht, activiteiten kunnen worden gepland en deelnemers kunnen worden geregistreerd. Uiteraard moeten op ieder moment de juiste gegevens uit het systeem kunnen worden gehaald zodat tijdig de verantwoording aan de financiers en belanghebbenden kan worden opgeleverd.

Een nieuwe vorm van samenwerking

De omgeving beweegt en organisaties staan niet stil. Werkprocessen veranderen mee en daarom moet ook de software blijven meebewegen. De huidige software van MezzoRegistratie is niet in staat om in te spelen op deze veranderingen. De aanpassingen die zowel technisch als inhoudelijk vereist zijn, vragen te veel van de software. Mezzo is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe oplossing voor het aanbieden van registratiesoftware en heeft in deze zoektocht Novire gevonden.

Novire is niet alleen een leverancier van software maar ook een duurzame samenwerkingspartner. De veranderingen in de zorg stellen namelijk niet alleen nieuwe eisen aan de techniek van een registratiesysteem, maar ook aan de vorm en inhoud van de samenwerking.

De Qsuite van Novire

Novire heeft de Qsuite in huis. Dat is software die in de basis helemaal aansluit op de doelstellingen van informele zorgorganisaties. In overleg met Mezzo heeft Novire een oplossing ontwikkeld voor organisaties die nu van het verouderde MezzoRegistratie gebruikmaken. De Qsuite is een toekomstbestendige oplossing die zicht geeft op de mantelzorger, de zorgvrager, de vrijwilliger en alle andere eventuele belanghebbenden.

Deze vorm van samenwerking vraagt echt lokaal maatwerk. Novire biedt Qsuite aan de lidorganisaties zelf zodat de lijnen zo kort mogelijk zijn en snel op wensen kan worden ingespeeld.

Eerste informatiebijeenkomst

Op 18 juni jongstleden hebben we een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd voor lidorganisaties van Mezzo. Klik hier voor een verslag van de informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst is de aanvliegroute per brief gecommuniceerd en is er ook een planning verstrekt aan de organisaties.

Lees onze folder

Novire heeft een folder ontwikkeld waarin alle informatie over de oplossing voor Mezzo op een rij is gezet. Welke functionaliteiten bevat de Qsuite? Hoe werkt de implementatie? Wat zijn de kosten van de overstap? Hoe zetten we de gegevens over van MezzoRegistratie naar de Qsuite? Alle informatie vindt u hier overzichtelijk op een rij.

Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

Overige documenten

 1. Brief aan Mezzo-leden inzake aanvliegroute migratie MezzoRegistratie

  Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

 2. Planning en intekenlijst

  Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

 3. Aanbieding dienstverlening voor de inrichting, implementatie en migratie

  Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

 4. ASP overeenkomst voor het gebruik van de software, inclusief de volgende bijlagen:

  Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

  Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

  Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

  Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

 5. Bewerkersovereenkomst voor het veilig omgaan met persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

  Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

 6. Gebruikersovereenkomst met stichting Software Borg (Escrow regeling) en de algemene bepalingen:

  Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

  Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden