24-06-2016

Stichting Spoor 1 is een relatief kleine instelling die werkzaam is in de ambulante GGZ en behandeling aanbiedt in zowel de basis GGZ als specialistische GGZ. Spoor1 is er voor iedereen die tijdelijk is vastgelopen, of dreigt vast te lopen door geestelijke, sociale of maatschappelijke problemen.

Behandeling combineren met dienstverlening

Wat Spoor 1 anders maakt ligt in het gegeven dat ze behandeling combineren met dienstverlening om de cliënt heen. Wanneer mensen psychische klachten hebben heeft dit vaak invloed op het functioneren.

Gerard van Valkenburg: ”Wij werken niet uitsluitend klachtgericht maar richten ons gelijktijdig op het oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen die zijn ontstaan.”

Ze werken met een team van 17 enthousiaste medewerkers bestaande uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen (SPV-en), een beeldend therapeut, maatschappelijk werkenden en een bewindvoerder.

Careweb en Novire

Sinds maart 2012 maken ze gebruik van EPD van Careweb. Wat ze bijzonder aanspreekt is dat Careweb de manier waarop zij zorg willen verlenen goed ondersteunt. Hetzelfde geldt voor Novire, het bedrijf dat hen faciliteert met een goed digitaal kwaliteitshandboek (Qsuite) dat kaders biedt om voortdurend hun zorg te vernieuwen en te verbeteren.

Beide systemen, het kwaliteitshandboek en het EPD, werkten los van elkaar. Er moest apart worden ingelogd. Dit maakte vooral het gebruik van het kwaliteitshandboek hoogdrempelig, waardoor medewerkers er niet snel mee aan de slag gingen.

Systemen koppelen

Bij Spoor1 ontstond het idee om de mogelijkheid te onderzoeken om te twee systemen met elkaar te laten koppelen.

Gerard van Valkenburg: ”Hoe mooi is het wanneer je bezig bent met je verslaglegging voor een cliënt, door middel van een paar keer doorklikken, je de nodige richtlijnen, protocollen en formulieren kunt vinden en gebruiken. Dit alles bespaart tijd, bevordert efficiëntie en kwaliteit.”

“De samenwerking rond de koppeling van het EPD aan het kwaliteitshandboek is bijzonder goed verlopen. Vanaf het moment van de koppeling werkt het perfect en is er geen enkele storing opgetreden. Wij zijn heel blij met een gebruiksvriendelijk en uiterst betrouwbaar systeem.”

Meer informatie? Neem contact op met Novire.