Wij signaleren drie omwentelingen:

Van bureaucratisch naar ondernemend

Zorgorganisaties moeten meer zorg verlenen met minder geld. Het instellingsbudget verdwijnt, dus nu moet er een verdienmodel ontwikkeld worden. Dat vraagt om een cultuuromslag. Om ondernemerschap.

Van systeemgericht naar klantgericht

Dat verdienmodel moet opgebouwd worden vanuit de klant. De klant is het bestaansrecht van iedere zorginstelling. Nu zijn de financiën of de organisatieprocessen vaak nog het uitgangspunt. Zo is het systeem eenmaal ooit opgebouwd. Er moet dus een omwenteling komen in het zorgproces; van systeem- naar klantgericht.

Van publiek naar privaat

De overheid heeft haar taken teruggesnoeid. Wat publiek was, is dat niet langer. Daar liggen risico’s, maar ook kansen. Het vraagt om juridisch besef én ondernemerszin.

Novire helpt u graag in deze veranderingen.