grip op de organisatie en daardoor ruimte om te ondernemen

Meer contractpartijen, meer risico = strakkere sturing nodig

Sinds 2015 is het aantal contractpartijen en financiers uitgebreid. Er zijn meer partijen die de zorg uitvoeren. Er ligt een strakkere sturing op productieplafonds. Overschrijding is direct voor eigen risico. En dat is nog maar het begin. Vanaf 2016 zullen verzekeraars steeds strakkere afspraken maken. Per klant moet dan gekeken worden of deze voor de desbetreffende verzekeraar nog binnen de contractafspraken kan passen. Slechte sturing is een heel direct financieel risico.

Sturing en signalering

Novire voorziet daarom in een vooruitstrevend instrument om niet alleen op basis van al gerealiseerde productie te meten en te monitoren, maar ook op basis van de planning en de forecasting. Hoeveel budget heeft of houdt u over wanneer u uw huidige planning uitvoert, of wanneer u nieuwe klanten of medewerkers aanneemt? Hoe kunt u uw optimum vinden in de omvang van de indicatie en de inzet van deskundigheid?

Duidelijkheid op basis van contractafspraken, zorgvragen, indicaties, planning, beschikbare medewerkers, deskundigheden en kosten geeft grip op de organisatie. En daardoor ruimte om te ondernemen.