Omdat het gaat om sturen op de uitkomsten.

Maximaal inzicht

De uitkomsten van uw klant-, medewerker- en organisatieprocessen zijn maximaal inzichtelijk. U ziet in welke mate uw organisatie – vanaf de klant, via de medewerker, naar het team – tijdig, volledig en juist alle activiteiten heeft uitgevoerd. U ziet in welke mate welke meting is uitgevoerd, ook op het niveau van de totale organisatie (meest overstijgende dashboard). U weet dus ook hoe betrouwbaar de uitkomst is. En u ziet uiteraard wat de uitkomsten zijn ten opzichte van beoogde ambitie en wettelijke eisen.

Wat zeggen de klanten ons over de kwaliteit van de diensten? Wat is de groei in zelfstandigheid? Welke afname van risico’s is er bereikt?

In één oogopslag zicht

U heeft in één oogopslag zicht op de uitkomsten, maar u kunt ook helemaal zelf uw eigen rapportages samenstellen. Zodat u maximaal greep heeft op uw organisatie.