Laagdrempelig, maar kwalitatief hoogwaardig indiceren als wijkverpleegkundige.

Zorgvragen aan de hand van de Omaha-methode

Voor wat betreft wijkverpleging is de Omaha-methode bij indiceren een belangrijk vertrekpunt. Wanneer de zelfstandigheid en risico’s bij een klant in kaart zijn gebracht kunnen zorgvragen verder worden uitgediept aan de hand van de Omaha-methode. Deze verdiepende vragenlijst leidt mogelijk tot nieuwe inzichten en op basis daarvan wordt het plan van de klant verder aangevuld. Is het plan compleet? Dan is er zicht op de doelen en de benodigde tijd.

Gericht een voorstel

De Qsuite geeft in de indicatie voor de Zorgverzekeringswet gericht een voorstel: deze activiteiten beslaan deze omvang. U past de gegevens aan of slaat deze op. Vervolgens kunt u de indicatie afdrukken en deze aan de klant verstrekken.

Gedegen en valide methode

Door een gedegen en valide methode van meten van zorgvraag en zelfstandigheid bent u verzekerd van een goede onderbouwing van uw indicatiestelling.