Samenhang in processen, documenten, registraties, maar vooral continue verbetering.

Structuur en ontzorgen

Een goed kwaliteitssysteem brengt structuur en duidelijkheid in uw organisatie. Het ontzorgt u. Met de kernprocessen van Novire heeft u op het juiste niveau helderheid en het reduceert onderhoud.

Registraties

Meldingen, afwijkingen en registraties dient iedereen met een handomdraai in. Meldingen van klachten en incidenten van klanten komen niet alleen in de meldingenregistratie, maar ook in het dossier van de klant. Daar horen ze immers thuis om ze methodisch in het klantproces te kunnen benutten. Idem voor meldingen van medewerkers.

Terugkerende acties in de jaarplanning

Evalueren gaat ook bijna vanzelf. Het proces althans: alle terugkerende acties borgt u in de jaarplanning; zo bent u er zeker van dat u niets vergeet en tijdig alles evalueert. Het systeem werkt voor u in plaats van andersom. Uiteraard heeft u uw handen vrij om volledig met de inhoud bezig te zijn.

Link naar keurmerken

Het kwaliteitsdenken ligt breed verankerd in de Qsuite en u kunt er uw eigen keurmerk mee dienen. Geschikt voor systeemcertficering zoals ISO/HKZ, ISO (voor de zorg) en NIAZ. Bij uitstek is het Novire systeem zeer geschikt voor een productcertificering als Prezo en het Improvement Model. Het Improvement Model brengt bovendien met behulp van Qsuite de zorg, (juridische) bedrijfsvoering en Good Governance in samenhang bij elkaar, alles direct in relatie tot de klant en tegen elkaar afgezet.