De beste zorg tegen de beste prijs: daar moet het gesprek over gaan!

Wat is uw ambitie als organisatie?

De uitkomsten van uw zorgprocessen kunt u afzetten tegen wat u beoogt te bereiken voor bepaalde klantgroepen. Groei in zelfstandigheid? Of juist vasthouden op hetzelfde niveau? Of bij afname een zo groot mogelijke kwaliteit van leven vasthouden? U bepaalt het en stelt het in. Het systeem helpt u zicht te houden op de inhoudelijke uitkomsten in relatie tot uw ambitie.

In combinatie met de prijs: uw klantbelofte en maatschappelijke belofte

Wanneer u aan uw ambitie een prijskaartje hangt, kunt u met uw financier gerichte afspraken maken: de beste zorg tegen de beste prijs. Dat is niet alleen de belofte aan uw klant, maar ook uw maatschappelijke belofte. Dat is nu maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl!