Zicht op de klant: kansen, mogelijkheden en aandachtspunten gestructureerd in beeld.

Door slimme vragenlijsten krijgt uw organisatie zicht op de klant in alle facetten. Alle leefgebieden komen aan bod. Kansen en risico’s worden duidelijk zichtbaar.

Het zorgproces begint bij de klant. Het vertrekpunt daarbij is normaal burgerschap. Een prikkelende gedachte. Want het systeem waar vanuit je vragen stelt, zorgt voor een bepaalde manier van antwoorden. Kan het netwerk een rol vervullen? Ook dat wordt gestructureerd in kaart gebracht. Zodat optimaal zelfregelend vermogen ontstaat en er blijvend een goede balans is tussen eigen regie en ondersteuning vanuit de (mantel)zorg.

Centrum Toegepast Onderzoek en Wetenschap

De zelfstandigheidsmeting is ontwikkeld door het Centrum voor Toegepast Onderzoek en Wetenschap (CTOW) en wordt gezamenlijk uitgegeven. Novire zorgt voor een inbedding van dit instrument in andere instrumenten en in het methodische proces.

Uitkomsten

De uitkomsten van metingen worden getoond in dashboards, waardoor de ontwikkeling van de zelfstandigheid en de risico’s, maar ook de kwaliteitsbeleving in één oogopslag zichtbaar zijn.

Plan

Bovendien verschijnen door een ingevulde meting voorsteldoelen in het plan voor de komende tijd. Makkelijk, eenduidig en consequent. Ook de risicoscreening (waaronder huiselijk geweld, medicatie etc.) heeft een plek zodat er online zicht is op het totale plaatje.

Gebruiken voor verantwoording

Uw gemeente vraagt wellicht in het kader van de resultaatgebieden WMO om een verantwoording van de zelfredzaamheid. Vanuit de zelfstandigheidsmeting in Qsuite zet Novire de uitkomsten gemakkelijk voor u om in het format dat uw gemeente, sociaal wijkteam of verzekeraar vraagt. Zodat u te allen tijde informatie kunt opleveren die gewoon uit uw reguliere proces tevoorschijn komt.