Een methodisch plan dat tot stand komt tussen klant en zorgprofessional vormt de basis voor de dagelijkse activiteiten.

Een plan als houvast

Een plan komt vaak in de la te liggen. Het is wel opgesteld, maar is niet vanzelf een houvast in de dagelijkse praktijk. Het plan van de Qsuite brengt echter alle verzamelde informatie in metingen en indicaties geheel geautomatiseerd samen. Het plan helpt om heel concrete acties vast te leggen.

Een plan voor een systeem van informele en formele zorg

Acties kunnen worden toebedeeld aan allerlei betrokkenen. Aan de klant zelf, aan informele zorgers en aan het professionele netwerk. Zo ontstaat er één totaaloverzicht.

Evaluatie in woord, percentage en kleur

De evaluatie van het plan wordt mede geïnitieerd door een herinnering van het systeem aan de desbetreffende verantwoordelijke. Wanneer een actie of doel afloopt wordt automatisch een vraag gesteld: wat is de huidige stand van zaken? Waar moet opnieuw worden geïntervenieerd en waar niet? Het systeem helpt de klant en medewerker bij reflectie hierop.

Door een simpel schuifje kan worden aangegeven of de acties zijn uitgevoerd en/of doelen zijn behaald. De kleuren en percentages geven snel inzicht. Uiteraard kan ook in tekst alles worden toegelicht en onderbouwd.