Bij een gedegen zorgproces is verantwoording een logisch gevolg.

Geplande zorg leveren is registeren

Hoe steviger het klantproces aan de voorkant is ingericht – met een goed plan en een goede planning – hoe makkelijker het verantwoorden achteraf kan plaatsvinden. Alleen afwijkingen hoeven nog te worden vastgelegd. En bij het afvinken van de uitgevoerde acties kan meteen een rapportage worden toegevoegd.

Inzicht, vroegsignalering, overdracht en kennisdeling

De rapportages worden niet alleen in tekst opgeslagen, maar worden ook in een grafiek en in kleuren geduid. Zo ontstaat er een patroon en een beeld, dat goed gebruikt kan worden bij de evaluatie van het plan.

Belangrijke gebeurtenissen kunnen met één vinkje in het team worden gedeeld, zodat er geen aparte overdracht meer noodzakelijk is.

Registraties kunnen leiden tot declaraties

Registraties geven grip op de organisatie. Op de verhouding tussen zorgvraag en inzet. Tussen productief en niet-productief. Op basis hiervan kan gestuurd worden. De registraties kunnen naar andere systemen worden geëxporteerd in alle gangbare formaten. In samenwerking met De Heer Software levert Novire ook de landelijke declaratiestandaarden. Zo kunt u direct declareren binnen de WLZ, WMO, ZVW en Jeugdwet.