Klantgericht plannen en roosteren: gegarandeerd greep op de zaak.

De combinatie van klantvraag en medewerkeraanbod

Vanuit het plan van de klant op basis van indicatie (hetzij wijkverpleging, hetzij Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet en Jeugdwet) ontstaat de behoefte om gericht acties in te plannen. Wanneer wil de klant het liefst geholpen worden? Wanneer kan de klant echt niet? Hoe kunnen we de wensen van de klant combineren met de andere aanwezige afspraken en beschikbaarheid? Hoe stemmen we de personele inzet op deze klantvraag af, zowel kwalitatief als kwantitatief? Alle klantwensen en personeelsaangelegenheden komen hier samen.

In de Qsuite wordt gekeken naar beschikbaarheid, naar verlof en verzuim, maar ook naar contracturen, juiste deskundigheden en bekwaam- en bevoegdheden.

Een logische planning

Dat resulteert vervolgens in een logische planning. Of het nu gaat om diensten, routes, bezetting of aanbod van cursussen. De optimale planning wordt in het team gezocht. Dat leidt tot een duidelijk inzicht van de afspraken voor de klant en voor de medewerker. Zodat in één oogopslag duidelijk is wat er wanneer van wie wordt verwacht.