Ontwikkeling AO/IC kader op basis van het Improvement Model

Nieuws

Als zorgorganisatie je administratieve processen tot in de puntjes in orde hebben. Zodat je met vlag en wimpel de toets van de zorgverzekeraar, gemeente of andere financier kan doorstaan. Het is in deze tijd harder nodig dan ooit. En dit is zeker niet alleen een administratieve aangelegenheid. Integendeel, het gaat om het methodisch verantwoorden van de zorgprocessen. Wanneer dát klopt, kloppen de administratieve processen. Vanuit dit gedachtegoed werkt Novire op dit moment aan het AO/IC kader op basis van het Improvement Model.

Lees meer

Terugblik, vooruitblik en wat wij voor u kunnen betekenen

Nieuws

We zijn ervan overtuigd dat 2017 een bijzonder jaar wordt. Een jaar waarin de samenleving steeds meer op zoek gaat naar vernieuwing en duurzame innovatie. De waarden en wensen van de burger krijgen meer aandacht en ruimte. Tegelijkertijd moeten processen sneller en slimmer worden georganiseerd met minder mensen en middelen. Bepaald geen geringe uitdaging! In 2016 hebben we een recordaantal organisaties op deze en andere ontwikkelingen voorbereid. Graag kijken we in deze artikel samen met u terug en vooruit.

Lees meer

Samenwerking met .VDMi/ uitgebreid door inzet Qsuite

Nieuws

Novire en .VDMi/ werken al jaren samen. Al sinds Novire eind 2010 besloot om haar softwareproducten helemaal opnieuw op te bouwen en de Qsuite in haar huidige vorm tot stand kwam, heeft .VDMi/ hierin een hele belangrijke rol gespeeld. Complexe internettoepassingen zijn hun specialiteit en daarom hebben zij een heel belangrijk deel in het bouwen van de Qsuite voor hun rekening genomen. En nog steeds bouwen we er met elkaar volop aan door. Novire en .VDMi/ hebben samen een prachtige duurzame samenwerking waar we trots op zijn!

Lees meer

Proof-of-concept en demo voor MEE Groningen

Nieuws

Al langere tijd trekken we samen op met stichting MEE Groningen. We hebben medio vorig jaar mee mogen doen aan een selectietraject voor een nieuw integraal systeem voor deze organisatie. MEE Groningen werkt nu nog met het systeem MEE@Work, maar het systeem heeft onvoldoende mogelijkheden om de uitdagingen van de huidige tijd op te vangen en daarin de organisatie goed te faciliteren. Reden voor MEE Groningen om op zoek te gaan naar een applicatie die goed kan ondersteunen. Qsuite is zo'n applicatie.

Lees meer

Nieuw kwaliteitskader Verpleegzorg en het Improvement Model

Nieuws

Er is al een heel aantal maanden veel over te doen geweest; het nieuwe kwaliteitskader Verpleegzorg. Nadat vorig jaar de geluiden weer losbarstten over de kwaliteit van de zorg, de service en het wonen in de verpleeghuizen, maar nadat ook het overleg tussen de branche, de IGZ en de andere betrokkenen strandde, kreeg het Zorginstituut Nederland op basis van haar wettelijke doorzettingsmacht de opdracht het kader te formuleren. Morgen morgen het definitief gemaakt, maar was het concept natuurlijk al langer bekend.

Lees meer

Opnieuw bezoek van de Raad voor Accreditatie aan stichting BIM

Nieuws

Als Novire hebben we het Improvement Model ontwikkeld. Het is een nieuw gedachtegoed dat je helpt om consequent vanuit de klant, de burger, te denken en de organisatie te laten volgen. Stichting Beheer Improvement Model heeft namens Novire dit denkmodel omgezet in een landelijke geaccepteerd certificatieschema, een keurmerk. Het certificatieschema is sinds 9 september 2013 geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie en daarmee staan zowel de stichting als Novire onder toetsing van deze Raad voor Accreditatie.

Lees meer

Impasse in de verpleeghuiszorg

Nieuws

Vorige week was het al volop nieuws: verpleeghuizen sturen niet langer kwaliteitsinformatie op naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ze hebben bezwaar tegen de kwaliteitsindicatoren en vinden dat de informatie verkeerd wordt gebruikt. Een nieuwe impasse in de zorg voor ouderen. Er is heel veel aan de hand in de sector. Er is sprake van de angst die in het systeem is geslagen. Jammer, want het is nu de tijd om het over een andere boeg te gooien!

Lees meer

Veiligheid en VIM

Nieuws

Veiligheid is en blijft een heel belangrijk thema in de zorg. De zorg kende al langer systemen om onveilige situaties te melden, op te lossen én te registreren. Met die registraties kunnen dan verbeteranalyses worden gemaakt. Nu per 1 juli 2016 de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg (Wkkgz) gewijzigd is, gaan we hier nog een stapje verder in. Niet alleen incidenten moeten gemeld worden, maar ook mogelijke veiligheidsrisico’s. Zodat je daar bij voorbaat als organisatie goed op kunt anticiperen.

Lees meer

Planbord verder doorontwikkeld voor Yarden... en meer!

Nieuws

Het uitvaartproces is een zeer nauwkeurig proces. Het moet exact kloppen in een zeer kort tijdsbestek. Het is daarom belangrijk om goed overzicht te houden over alle activiteiten die in die periode moeten worden uitgevoerd. Deze activiteiten, van overbrengen tot de uitvaart, worden in de activiteitenagenda in de Qsuite gepland en bewaakt. Maar dat niet alleen: ze zijn ook – in een logische volgorde – te bewaken vanuit het planbord.

Lees meer

Nieuwe bijeenkomst bij Sigma uit Nijkerk

Nieuws

Afgelopen dinsdag hebben we in het kader van de inrichting van de Qsuite en de migratie van de gegevens uit MezzoRegistratie weer een nieuwe bijeenkomst bij Sigma uit Nijkerk mogen bijwonen. Na de eerste bijeenkomst met alleen het kernteam schoven nu ook andere collega’s aan. Met elkaar hebben we opnieuw het ontwerp bekeken. Onder het mom van ‘met elkaar weten we meer dan alleen’ ontstond er weer mooie nieuwe input.

Lees meer

Functionaliteit Rapporteren uitgebreid met tijd schrijven

Nieuws

Vandaag hebben we een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan onze applicatie Qsuite. Helaas is het ons niet gelukt deze update vannacht helemaal af te ronden. Daardoor is het vandaag niet mogelijk om een rapportage toe te voegen. Mocht u vandaag een rapportage toevoegen, dan krijgt u een foutmelding. In de loop van de dag ronden we de update af, waarna u weer uw rapportages kunt verwerken. Onze excuses voor dit ongemak.

Lees meer

De eerste Mezzo-organisaties ontvangen testinstructies

Nieuws

Nu de migratie van de data van MezzoRegistratie gelukt is, hebben we de data niet alleen bij de eerste twee organisaties kunnen migreren, maar bij de eerste vijf organisaties al! Deze vijf organisaties, Steunpunt Mantelzorg Zuid te Maastricht, De Manteling te Middelburg, Stichting ZIJN te Walcheren, Stichting De Groene Mantel te Roosendaal én Markant te Amsterdam hebben daarom een testinstructie ontvangen vorige week.

Lees meer

Eerste bijeenkomst Surplus te Breda

Nieuws

Afgelopen maandag vond de eerste workshop met betrekking tot de inrichting van de Qsuite met Surplus plaats. Surplus is een zorgaanbieder welke werkzaam is in de regio van Breda. De organisatie werkt breed met vrijwilligers en mantelzorgers door de hele organisatie. Een specifiek onderdeel van de organisatie, HOOM, is hierin gespecialiseerd en heeft tot dusver met de MezzoRegistratie gewerkt. Nu is de tijd aangebroken om ook bij Surplus een start te maken met het migratietraject van de MezzoRegistratie naar de Qsuite.

Lees meer

Nieuwe samenwerking van start met De Zorgnijverij

Nieuws

We zijn er trots op een nieuwe samenwerking te mogen aankondigen, ditmaal met De Zorgnijverij. Samen gaan we aan de slag om de zorg, die de Zorgnijverij haar cliënten biedt, verder te professionaliseren. We doen dit door kennis te delen én door slimme systemen in te zetten. Zo is de Zorgnijverij altijd voorzien van de meest recente ontwikkelingen in het werkveld. Daarnaast kan de organisatie de begeleiding van de jongeren gestructureerder tot stand brengen en beter documenteren.

Lees meer

Filters op de centrale activiteitenplanning

Nieuws

De Qsuite bevat een activiteitenplanning. Dat is een agenda waarin je centraal activiteiten kunt arrangeren en deelnemers kunt inschrijven. De activiteiten in de Qsuite plan je centraal, in een centrale agenda. Dat is mooi, want dan heb je het overzicht over alle activiteiten die gepland staan voor de komende periode. Eén probleempje komt daarbij wel om de hoek kijken: wanneer er heel veel activiteiten zijn, dan kan je het overzicht kwijt raken. Dat is uiteraard niet de bedoeling!

Lees meer

Samenwerking Lelie Zorggroep opnieuw bekeken

Nieuws

Gedurende onze samenwerking is de Improvement Scan ontwikkeld: een methode waarmee de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door zorgpartners wordt getoetst en verbeterd. Vanaf 2010 worden heel gestructureerd de scans uitgevoerd. Inmiddels stellen we beiden vast, zowel Lelie zorggroep als Novire, dat de kennis die de methodiek van het Improvement Model en de Improvement Scans bevatten, nog verder kan worden benut.

Lees meer

Project ouderparticipatie van start bij stichting Omega

Nieuws

Vorige week zijn stichting Omega en Novire samen gestart met het project ouderparticipatie. Stichting Omega ondersteunt al een aantal jaar het methodische proces van haar cliënten door middel van het kwaliteitssysteem en de klantdossiers in de Qsuite. Met de start van het project zullen ook de ouders een eigen account op de applicatie krijgen. Zo kunnen ouders en medewerkers nog beter de gegevens rondom de zorg van het kind delen.

Lees meer

Opnieuw een mijlpaal rondom de opleiding Wijkgericht werken: accreditatie beroepsvereniging behaald

Nieuws

Nu Novire als kenniscentrum de CRKBO registratie heeft ontvangen, werd het tijd voor de volgende stap: een registratie in het register voor Permanente Educatie, zodat professionals wijkgericht werken ook kunnen gebruiken om de competenties en vaardigheden van hun beroep te verkrijgen en te behouden en zo de noodzakelijke accreditatiepunten voor het beroepsregister te behalen. Het goede nieuws: de eerste accreditatie is gisteren toegekend!

Lees meer

Kennismaking en start samenwerking met Carinova Mantelzorgondersteuning

Nieuws

Met trots kondigen we opnieuw een samenwerking aan! Gisteren hebben we een heel plezierig kennismakingsgesprek gehad bij Carinova Mantelzorgondersteuning. We hebben meteen afgesproken dat we in de maand mei de samenwerking concreet handen en voeten gaan geven.

Carinova Mantelzorgondersteuning en Vrijwillige Thuiszorg

Carinova heeft een steunpunt mantelzorg en biedt vrijwillige thuiszorg. Het steunpunt biedt ondersteuning en begeleiding in de vorm van persoonlijke gesprekken, trainingen en ontmoetingen. Het Steunpunt is actief in de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Ommen, Raalte en Staphorst. Daarnaast biedt de organisatie vrijwillige thuiszorg en buddyzorg in Deventer en Raalte.

samenwerking-carinova.jpg

Vervanging van MezzoRegistratie

Carinova Mantelzorgondersteuning is lid van Mezzo en zij gebruiken momenteel MezzoRegistratie als registratiesysteem. Mezzo heeft, als koepelorganisatie van organisaties voor informele zorg (vrijwilligers- en mantelzorgersondersteuning), Novire gevraagd om een alternatief te bieden voor MezzoRegistratie. Dit registratiesysteem is sinds 2009 bij ongeveer 50 lidorganisaties in gebruik. Het systeem heeft een upgrade nodig om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen. Met slimme oplossingen kan Novire niet alleen een registratiesysteem, maar veel meer een procesmanagementsysteem inzetten. MezzoRegistratie wordt zo niet alleen vervangen, maar veel meer duurzaam getransformeerd naar een kennissysteem nieuwe stijl.

Duurzame en schone migratie

De eerste organisaties zijn inmiddels in een vergevorderd stadium en de laatste hand wordt momenteel gelegd aan de migraties van de data vanuit MezzoRegistratie. Dat is geen sinecure want we willen de gegevens zoveel mogelijk ‘schoon’ over zetten. We bouwen daarom tijdens dit proces heel wat zorgvuldigheidsstappen in. Voor Carinova kunnen we mooi voortbouwen op de ervaringen die we hier al hebben opgedaan en de komende maanden nog zullen opdoen.

We zijn blij met deze nieuwe samenwerkingspartner en we kijken uit naar de start van het traject in mei!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.

Lees meer

Meer mogelijkheden in de nieuwsservice

Nieuws

Omdat er voldoende buiten en binnen de organisatie gebeurt is er altijd wel iets nieuws te melden. Binnen de Qsuite kan je deze nieuwsstroom goed organiseren zodat je een gerichte communicatiestroom krijgt. Dat kan je helemaal zelf binnen de organisatie, maar ook Novire draagt een steentje bij door de nieuwsservice die zij dagelijks toevoegt aan de Qsuite. Vanaf vandaag is het mogelijk om nieuws nog gerichter binnen de organisatie te communiceren via de Qsuite.

Lees meer

Leeromgeving uitgebreid met cursussen over matchen van hulpvraag en hulpaanbod

Nieuws

Novire biedt kennis, ondersteund door slimme software. Daarom biedt Novire een werkomgeving én – sinds 2016 – een volledig geïntegreerde leeromgeving. Door deze geïntegreerde werk- en leeroplossing kan de kennis nog sneller en beter verspreid worden in ons netwerk. Dat is nodig ook, want het netwerk breidt zich snel uit. Opnieuw is er nieuwe inhoud beschikbaar. Dit keer over het matchen van hulpvragers en vrijwilligers.

Lees meer

Inspirerende gesprekken over mantelzorg en vrijwilligers in Overijssel

Nieuws

Nadat we in het najaar het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland en de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, gevestigd te Nijverdal, mochten ontmoeten, gaan we nu met de trajecten starten om MezzoRegistratie om te zetten in de Qsuite. Beide organisaties werken in de provincie Overijssel aan ondersteuning van mantelzorgers en aan het begeleiden van vrijwilligers. Beiden doen dat vanuit een eigen insteek en met een eigen unieke werkwijze. De overeenkomsten zijn binnen en de trajecten staan gepland begin mei.

Lees meer

Improvement Academy aangevuld met nieuwe kennis over planning, registratie en controle

Nieuws

Novire biedt kennis, ondersteund door slimme software. Daarom biedt Novire een werkomgeving én – vanaf nu – een geïntegreerde leeromgeving. Door deze geïntegreerde werk- en leeroplossing verspreidt de kennis zich snel. Wat ons betreft het model van de toekomst: snel kennis delen en op uitkomsten toetsen. Zo bied je het juiste gedeelde referentiekader, lever je een veiligheid en bekijk je met elkaar – in alle eerlijkheid en transparantie – de uitkomsten en resultaten!

Lees meer

CRKBO audit afgelopen maandag succesvol

Nieuws

Afgelopen maandag stond de CRKBO audit op het programma. Nu de Improvement Academy volop draait was het tijd ook deze stap te zetten. Met de erkenning van het CRKBO dat Novire – en in het bijzonder de Improvement Academy – een instelling voor beroepsonderwijs is, vervalt ook de BTW plicht. En met succes! De audit is goed verlopen. Een paar verbeterpunten lossen we op en daarna is de weg vrij voor de erkenning en de registratie.

Lees meer

Opnieuw een plezierig bezoek bij Steunpunt Mantelzorg Zuid

Nieuws

Nadat we vorige week Stichting ZIJN in Oude-Tonge en Manteling Walcheren te Middelburg mochten bezoeken, reisden we gisteren af naar Maastricht. Ook bij Steunpunt Mantelzorg Zuid bespraken we de laatste stappen tot de migratie van alle gegevens vanuit MezzoRegistratie. Ook hebben we al stilgestaan bij de mogelijkheden om de gegevens op een vernieuwende wijze te gaan ontsluiten via management rapportages.

Lees meer

Succesvolle bezoeken bij Stichting ZIJN en Manteling Walcheren

Nieuws

Gisteren hebben we plezierige en succesvolle bezoeken mogen afleggen bij stichting ZIJN op Oude-Tonge en bij Manteling Walcheren te Middelburg. Bij deze beide organisaties zijn we volop aan de slag met het inrichten van de Qsuite én het migreren van de gegevens vanuit MezzoRegistratie. Samen met Steunpunt Mantelzorg Zuid zijn zij de eerste drie organisaties die nu overstappen van MezzoRegistratie naar de Qsuite.

Lees meer

Meldingsformulier informatieveiligheid toegevoegd aan de Qsuite

Nieuws

Sinds 1 januari jl is de meldplicht datalekken in werking getreden. De meldplicht houdt in, dat organisaties het College bescherming persoonsgegevens (CBP, per 1 januari 2016 de Autoriteit Persoonsgegevens) direct in kennis moeten stellen van een datalek of een inbreuk op hun beveiliging, die ernstig nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens of leidt tot een aanzienlijke kans daarop. Dat betekent nogal wat in de praktijk.

Lees meer

Procesmanagement: de nieuwste loot aan de stam van onze totaaloplossing

Nieuws

We hebben weer nieuwe functionaliteiten toegevoegd. En daar zijn we trots op ook! We kunnen vanaf nu de activiteiten zó ordenen dat ze als in een proces achter elkaar worden geplaatst en er dus een proces ontstaat. Procesmanagement dus! Qsuite is dan ook geen registratiesysteem, maar een procesondersteunend systeem, waarbij je automatisch de juiste dingen op het juiste moment registreert.

Lees meer

Nieuwe ronde Improvement Scans bij de Lelie zorggroep

Nieuws

De Lelie zorggroep en Novire zijn al sinds 2007 vaste businesspartners van elkaar. Gedurende de samenwerking is de Improvement Scan ontwikkeld: een methode waarmee de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door zorgpartners wordt getoetst en verbeterd. Vanaf 2010 worden heel gestructureerd de scans uitgevoerd. Inmiddels is de nieuwe ronde van scans volop bezig. Na de scans in het voorjaar, zijn nu de scans over de tweede helft van het jaar in volle gang.

Lees meer

Stichting Limena en Novire starten samenwerking

Nieuws

Novire is er trots op een nieuwe samenwerking te mogen aankondigen. In 2016 starten Novire en stichting Limena de samenwerking. Stichting Limena is een instelling op reformatorische grondslag en heeft als doelstelling het huisvesten, verzorgen en opvoeden van Schipperskinderen in Krimpen aan den IJssel en in Dordrecht. Novire zal met Limena samen zorgdragen voor een kind- en medewerkersdossier en ook een compleet kwaliteitssysteem dat al is toegerust op de nieuwe ISO-norm.

Lees meer

Nieuwe versie van de Improvement Academy in aantocht!

Nieuws

Novire biedt kennis, ondersteund door slimme software. In de maand december wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van onze software van de Improvement Academy. In deze vernieuwde versie zal de student nog beter kunnen zien wat de inhoud van de opleiding is, wat zijn of haar resultaten zijn en waar hij of zij zich op dat moment in de opleiding bevindt. Tenslotte zal technisch alles in gereedheid worden gebracht voor een bredere uitrol van de Academy. Dat is waar het namelijk voor bedoeld is: zo kunnen we al onze klanten in 2016 gaan voorzien van een geïntegreerde leer- en werkomgeving.

Lees meer

Mooie bijeenkomst College van Deskundigen: transformatie naar kennisplatform

Nieuws

Op donderdag 17 november jl. hebben we een inspirerende bijeenkomst gehad met ons College van Deskundigen. Dit College is de denktank die ons steunt bij de ontwikkeling, het onderhoud en de uitrol van het gedachtegoed achter het Improvement Model. Meer en meer maken een prachtige transformatie mee naar een breed gedragen kennisplatform van veel verschillende mensen die op hun eigen wijze een impuls geven aan de zorg.

Lees meer

Nieuwe functionaliteiten binnen de planning van zorg- en dienstverlening

Nieuws

Conform onze ontwikkelplanning kunnen we weer wat nieuwe functionaliteiten aan de lijst van onze totaaloplossing toevoegen! We werken deze weken hard door aan de verdere ontwikkeling. Er staan namelijk begin januari wat mooie migraties voor de deur en daar moet het nodige voor geregeld zijn. We hebben de basis daartoe verder verstevigd: er is weer meer mogelijk binnen de planning van de activiteiten, de zorg- en de dienstverlening.

Lees meer

Waardigheid en trots met echte diepgang en stevige inhoud

Nieuws

De zorgsector is al heel lang aan het zoeken naar kwaliteitsverbetering en vermindering van de registratielast. Diverse projecten en initiatieven vanuit de politiek zijn al de revue gepasseerd. Zorg voor Beter en InVoorZorg zijn daar voorbeelden van. Toen de PVV haar gedoogsteun gaf aan het kabinet Rutte 1 deed het project ‘regelarme instellingen’ haar intrede. Fleur Agema had immers gezien uit voorbeelden uit de jaren ’50 dat er zonder regels meer kwaliteit komt in de zorg. Al deze initiatieven ten spijt is de registratielast hoog en is er besloten dat er een volgend kwaliteitsverbeterend project opgestart wordt voor de verpleeghuiszorg: Waardigheid en Trots.

Lees meer

Inspirerende gesprekken over mantelzorg en vrijwilligers in Overijssel

Nieuws

Afgelopen maandag mocht Novire op bezoek bij het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland en bij de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, gevestigd te Nijverdal. Beide organisaties werken in de provincie Overijssel aan ondersteuning van mantelzorgers en aan het begeleiden van vrijwilligers. Ze doen dat vanuit een eigen insteek en met een eigen unieke werkwijze. Beide organisaties gaan echter overstappen van MezzoRegistratie naar de Qsuite van Novire.

Lees meer

Presentaties Wijkgericht werken aan docenten Hoornbeeck College

Nieuws

Het Hoornbeeck College en Novire zijn volop met elkaar aan de slag. Novire levert als kenniscentrum de laatste informatie uit het werkveld aan het Hoornbeeck middels de opleiding Wijkgericht werken. Een vernieuwde opleiding, zowel qua inhoud als qua vorm. Het Hoornbeeck College is door deze opleiding de koploper in Nederland: de laatste informatie over de veranderingen in de zorg én de zo nodige omslag van systeemgericht naar mensgericht wordt nu al gedoceerd aan docenten en samen met docenten aan studenten.

Lees meer

Nieuwe les over klantgerichte organisaties in de zorg gereed

Nieuws

Opnieuw is er een les gereed van de opleiding Wijkgericht werken die op dit moment aan het Hoornbeeck College wordt gedoceerd. Nadat we in de afgelopen weken naar de Burger, de Maatschappij en de Wijk (het netwerk) hebben gekeken, zijn we nu alweer beland bij de Zorgorganisatie. Hierna volgt nog de Professional. Dat zal het laatste onderdeel zijn, waarna de eindopdracht en de persoonlijke certificering zal volgen.

Lees meer

Opleiding Mensgericht Werken gereed

Nieuws

Een nieuwe focus voor iedereen in uw organisatie door een toegankelijke opleiding nieuwe stijl. Dat is mogelijk met de opleiding Mensgericht Werken. Een opleiding waarbij het mensgerichte denken, werken en kijken centraal staat. Het werken met netwerken en in de wijk maakt hier integraal onderdeel van uit. Daarom is de opleiding een uitstekend instrument om de mindset van uw medewerkers te veranderen. Alles in de opleiding gaat namelijk over mensen en komt daardoor heel dichtbij.

Lees meer

Zelfredzaamheid en participatie komen nu nog beter in beeld

Nieuws

Met trots presenteren we een nieuwe functie in de Qsuite om de zelfredzaamheid en de participatie van de klant – de burger – nóg beter in beeld te krijgen. Met deze nieuwe functie kun je in het klantdossier heel gemakkelijk zelf als klant, maar ook als begeleider de zelfstandigheid op twee momenten naast elkaar plaatsen: hoe was het toen en hoe is het nu? Waar zit de groei? Daar krijgen we weer energie van om zo de volgende stappen te zetten!

Lees meer

Rapporteren in klantdossier uitgebreid met rapportagepunten

Nieuws

Soms kan het handig zijn om – wanneer je rapporteert in een klantdossier – ook een aantal aandachtspunten te zien. Belangrijke punten, die horen bij deze actie uit het zorg- of begeleidingsplan, die je niet moet vergeten wanneer je rapporteert. Vanaf nu kan de Qsuite je daar ook bij ondersteunen. Vanaf vandaag toont de Qsuite, wanneer jij dat wilt, rapportagepunten bij het rapporteren in het klantdossier.

Lees meer

Releases en planningen van updates Qsuite vanaf nu op de website

Nieuws

Vanaf vandaag publiceren we de planningen van de aankomende updates van de Qsuite op de website. Samen met de releasenotes van de afgelopen updates. Zo maken we de ontwikkeling van de Qsuite nog transparanter voor al onze klanten en partners. De ontwikkeling is immers nooit klaar. Novire blijft – als kenniscentrum – continu haar kennis inzetten om de Qsuite, als strategische totaaloplossing, verder te verbeteren en uit te breiden. We doen dat samen met en voor onze klanten en partners. In een vandaag ook gepubliceerde werkwijze leggen we de procedure uit waarlangs we dat gestructureerd doen.

Lees meer

Digitale leeromgeving Improvement Academy gelanceerd

Nieuws

Novire heeft al in 2013 de Improvement Academy opgericht. In dat jaar is namelijk de opleiding gestart van de eerste auditoren van het Improvement Model. Maar nu is de Academy doorontwikkeld tot een volledige digitale leer- en werkomgeving. Niet alleen voor auditoren, maar voor iedereen die in het zorgproces een rol heeft. Beschikbaar en toegankelijk voor iedereen die met behulp van de oplossing van Novire het klant-, medewerker- en/of organisatieproces uitvoert.

Lees meer

Opleiding Wijkgericht werken van start voor de Noviretrainers

Nieuws

Het was gisteren een bijzondere dag, waar we al lang naar toe hebben gewerkt. Het was de eerste opleidingsdag Wijkgericht werken voor de trainers van Novire. Deze beide trainers, Annemarie Goudriaan en Lianne van Dorp, zullen vanaf september deze opleiding gaan geven aan docenten van het Hoornbeeck College, die vervolgens, op hun beurt en na persoonlijke certificering, deze geven aan de studenten van de opleidingen Verpleegkunde, Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk.

Lees meer

Indiceren voor de wijkverpleging nog makkelijker door rekenmodule

Nieuws

Het indiceren in de wijkverpleging is sinds dit jaar een nieuwe taak voor de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige onderzoekt de zelfstandigheid van een klant, het netwerk, zorgrisico’s en de zorgvraag. Voor deze zorgvraaginventarisatie gebruikt de wijkverpleegkundige de Omaha-methode. Alles bij elkaar – zelfstandigheid en risico’s en zorgvraag – leiden tot een zorgplan. En het plan leidt weer tot een indicatie. Dat was al zo in de Qsuite vanaf begin 2015. Werkendeweg hebben we met elkaar ontdekt waar het beter en slimmer kan. Nu kunnen we een nieuwe verbetering in de software op dit onderwerp presenteren!

Lees meer

Systeemdossier verder verbeterd met het systeemplan

Nieuws

De Qsuite bevat al geruime tijd een systeemdossier. In een systeemdossier kan je meerdere dossiers aan elkaar verbinden. Wanneer meerdere mensen uit één (gezins)systeem ieder een eigen hulpvraag hebben, dan moet de individuele hulpvraag recht gedaan worden. Maar de invloed van het systeem en het gezin op de leden is niet te onderschatten. Alles hangt met alles samen. Daarom is een systeemdossier zo belangrijk: om recht te doen aan het systeem. Vanaf vandaag is het systeemdossier weer op een hoger plan getild: bij het plan van bijvoorbeeld moeder kunnen nu ook de kinderen hun eigen acties toebedeeld krijgen. Net zoals alle andere personen uit het netwerk.

Lees meer

Umah-Hai en Novire starten samenwerking

Nieuws

Umah-Hai is een zorgorganisatie die is ontstaan uit een cliënteninitiatief. De organisatie is op een punt gekomen waarop ze opnieuw kritisch kijkt naar systemen en organisatie-inrichting; door de transitie in 2015 worden er vanuit de WMO nadrukkelijker eisen gesteld aan kwaliteitsborging. Umah-Hai wil hierin graag net zo vernieuwend te werk gaan als dat haar eigen organisatie is en heeft daarom voor het Improvement Model en voor Novire gekozen.

Lees meer

Novire feliciteert de tweede persoonlijk gecertificeerde auditor Improvement Model

Nieuws

Eind juni was het dan zover: de proefaudit bij stichting DISTINTO voor het Improvement Model. Deze audit vond plaats als voorbereiding op de echte audit die gepland staat voor augustus. Deze proefaudit had een dubbel doel. Naast het voorbereiden voor augustus diende deze audit ook voor het assessment van de tweede auditor Improvement Model: Alja Wiers van TUV Nederland QA BV. En met succes: Novire feliciteert Alja met het behalen van een prachtig resultaat!

Lees meer

Meldingenbeheer in de Qsuite nu ook aangevuld met Business Intelligence nieuwe stijl

Nieuws

Meldingen zijn meldingen van klachten, incidenten of bijvoorbeeld ideeën ter verbetering. Al vanaf het eerste uur maken deze meldingen onderdeel uit van de Qsuite. Meldingen indienen, afwikkelen en de gegevens exporteren kon al veel langer. Het bijzondere aan de meldingen in de Qsuite was bovendien ook al sinds 2011 dat de routing van de meldingen op maat kan worden ingesteld. Moet een melding automatisch naar een bepaalde functionaris? Naar een rol? Naar de leidinggevende? De afwikkeling geschiedt volautomatisch. Nu is er een nieuwe functie toegevoegd: Business Intelligence Nieuwe Stijl.

Lees meer

Brochure opleiding Wijkgericht werken wordt vandaag gepresenteerd aan grote groep docenten

Nieuws

De brochure over de opleiding Wijkgericht werken is gereed en deze wordt vandaag gepresenteerd aan een hele brede groep aan docenten Zorg en Welzijn van het Hoornbeeck College te Rotterdam. We lichten met elkaar weer nieuwe tipjes van de sluier van alle veranderingen in de zorg op. En daar blijft het niet bij. Oplossingsgericht gaan we in de tweede helft van de middag aan de slag met de opleidingsmodule en de ICT-werkomgeving, zodat er een heel compleet beeld ontstaat van de stand van zaken in de zorg en de inhoud van de opleiding. De opleiding start direct na de zomer voor docenten en in november voor studenten.

Lees meer

Stichting Perspektief en Novire bereiden de volgende stap met het kernformulier voor

Nieuws

Stichting Perspektief en Novire werken sinds 2011 samen. Dat is niet zomaar een samenwerking. Deze samenwerking heeft tot een heel mooi en tastbaar product geleid: het Kernformulier. Stichting PerspeKtief neemt de klant en zijn/haar traject naar herstel en participatie als uitgangspunt voor alles wat zij doet. Een ICT-hulpmiddel dáárbij ontwikkelen: dát was de droom van zowel Novire als PerspeKtief. En het is gelukt! Nu er een eerste periode door de hele organisatie mee gewerkt is, hebben we geëvalueerd en gezamenlijk besloten de volgende stappen te gaan zetten.

Lees meer

Geslaagde bijeenkomst met de ontwikkelgroep van het Hoornbeeck College

Nieuws

Afgelopen vrijdag mocht Novire de leden van de ontwikkelgroep van het Hoornbeeck College ontmoeten in een inspirerende sessie. We spraken met elkaar over de veranderingen in de zorg en de impact daarvan op het onderwijs. Het Hoornbeeck, als MBO-organisatie , wil haar studenten op dit verander(en)de werkveld voorbereiden. Daarom start zij met ingang van het komende leerjaar met de module ‘wijkgericht werken’.

Lees meer

Mooie samenwerking met stichting Omega te Amsterdam

Nieuws

Stichting Omega uit Amsterdam en Novire werken al sinds 2008 samen. Eerst op het gebied van kwaliteitsmanagement, maar sinds een paar maanden ook op het terrein van het klantproces. De Qsuite levert voor Omega een digitaal klantdossier op maat. Zo uniek als Omega zelf ook is, is ook dit digitale dossier uniek. Het is voor Omega helemaal op maat doorontwikkeld en toegepast. Dit is gebeurd in nauw overleg met een werkgroep die heel intensief zich heeft gebogen over de vraag hoe het eigen ondersteunings- en opvoedingsproces een kloppende plaats in de software zou kunnen krijgen. En met succes!

Lees meer

Nieuwe ronde Improvement Scans bij Lelie zorggroep in volle gang

Nieuws

De Lelie zorggroep en Novire zijn al sinds 2007 vaste businesspartners van elkaar. Gedurende de samenwerking is de Improvement Scan ontwikkeld: een methode waarmee de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door zorgpartners wordt getoetst en verbeterd. Vanaf 2010 worden heel gestructureerd de scans uitgevoerd. Inmiddels is de nieuwe ronde van scans volop bezig. Niet zomaar een ronde: er is veel te melden in deze tijd van transitie in de zorg.

Lees meer

Novire is gereed voor de Mezzo-lidorganisaties

Nieuws

We berichtten er al eerder over: Novire is in de afgelopen maanden aan de slag gegaan om voor de organisaties die mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen een passende registratie-oplossing te ontwikkelen. Modern, duurzaam, ‘verander-bestendig’ en klaar voor de toekomst. Nu is het dan zo ver: Novire is klaar voor het bedienen van deze Mezzo-lidorganisaties wanneer zij van hun huidige systeem MezzoRegistratie willen overstappen naar de Qsuite van Novire.

Lees meer

Qsuite gereed voor Vrouwenopvang, Gezinsopvang en Ambulant Team Huiselijk Geweld

Nieuws

Al geruime tijd werkt stichting Perspektief te Delft met het – op de Qsuite gebaseerde en in co-productie ontwikkelde – kernformulier. Het kernformulier wordt ingezet binnen de ambulante zorg in de vorm van ‘begeleid zelfstandig wonen’, de maatschappelijke opvang en het ‘begeleid wonen’. Nu is ook de volgende stap daar: de teams van de Vrouwenopvang, Gezinsopvang en het Ambulant Team Huiselijk Geweld gaan er mee aan de slag!

Lees meer

Netwerk van gepassioneerde zorgexperts komt met nieuw keurmerk voor de zorg

Nieuws

Allcura Thuiszorg is als eerste zorgorganisatie gecertificeerd op basis van een heel nieuw kwaliteitskeurmerk: het Improvement Model. Bijzonder aan het model is dat er geen subsidie aan de ontwikkeling te pas is gekomen; alleen een groot netwerk aan gepassioneerde zorgexperts. Elk met een behoefte aan een eigentijds en klantgericht kwaliteitsmodel. De als eerst gecertificeerde zorgorganisatie Allcura is onderdeel van Lelie zorggroep. Johan van der Ham, voorzitter Raad van Bestuur van Lelie zorggroep: “Het Improvement Model is anders opgezet dan de reguliere keurmerken. Het biedt op gerubriceerde hoofdcategorieën inzicht en probeert het denken vanuit mevrouw Jansen centraal te stellen. Onze organisatie stond mede aan de basis van de ontwikkeling en gebruikt op diverse onderdelen dit model actief.” De officiële uitreiking van het certificaat vindt plaats op 19 mei 2015.

Lees meer

IPSO en Novire starten samenwerking

Nieuws

IPSO is de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra in Nederland. Door heel Nederland kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht in deze inloophuizen en centra. Novire en IPSO gaan samenwerken om deze inloophuizen en centra te faciliteren met een instrument dat helpt om processen te stroomlijnen, gegevens te registreren, eenduidig en flexibel te verantwoorden en meer vorm te geven aan de kwaliteit van hun dienstverlening.

Lees meer

Novire ontwikkelt het ParticipatiePortfolio: een instrument voor duiden van de uitkomsten van de zorg

Nieuws

Het stof van de eerste facturatie en declaraties in het nieuwe stelsel begint langzaamaan neer te dalen. Daarom is Novire nu klaar voor de volgende stap: het zichtbaar maken van de resultaten van de zorg. Novire introduceert het ParticipatiePortfolio. Dit is hét instrument om vanuit de ‘klant als normale burger’ te gaan sturen op de uitkomsten. Om één duidelijk vertrekpunt te hebben voor de verantwoording van de zorgresultaten aan alle financiers en stakeholders.

Lees meer