Nu Novire als kenniscentrum de CRKBO registratie heeft ontvangen, werd het tijd voor de volgende stap: een registratie in het register voor Permanente Educatie, zodat professionals wijkgericht werken ook kunnen gebruiken om de competenties en vaardigheden van hun beroep te verkrijgen en te behouden en zo de noodzakelijke accreditatiepunten voor het beroepsregister te behalen. Het goede nieuws: de eerste accreditatie is gisteren toegekend!

Aanvraag ingediend

De aanvraag voor de erkenning van wijkgericht werken en het ontvangen van accreditatiepunten hebben we ongeveer twee weken geleden ingediend bij Registerplein, voor sociaal werkers, agogen en maatschappelijk werkers én bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Kwaliteitskeurmerk

Toekenning ontvangen

Gisteren ontvingen we dan de toekenning van maar liefst 12,75 accreditatiepunten voor de sociale beroepsprofessionals. We zijn er erg trots op! Iedereen die nu de persoonlijke certificering Wijkgericht werken behaalt, behaalt meteen 12,75 accreditatiepunten voor in het beroepsregister!

Wat is wijkgericht werken?

‘Wijkgericht werken’ staat voor de veranderingen in de zorg en welzijn anno 2016 en de komende jaren. Er is in de zorg een fundamentele omwenteling aan de gang. Per 2015 zijn wet- en regelgeving sterk veranderd.

De opleiding Wijkgericht werken wordt ontwikkeld en beheerd door Novire, kenniscentrum voor zorg en welzijn en wordt onder andere toegepast bij het Hoornbeeck College, bij zowel studenten als docenten binnen alle terreinen van zorg en welzijn.

Lees er meer over in onze brochure:

Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

De beroepsprofessional doet met deze opleiding kennis en vaardigheden op in een digitale leer- en werkomgeving om consequent in alles de klant, als burger, als mens, als vertrekpunt te nemen in al zijn handelen. Hierbij leert de professional zich verhouden tot de meest recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en het werkveld.

De opleiding bestaat uit 6 cursussen en een eindopdracht. Het volgen van de opleiding en het maken van de eindopdracht leidt tot een persoonlijke certificering conform het Improvement Model. Dit is het nieuwste kwaliteitsmodel voor de zorg, onder acceptatie van de Raad voor accreditatie.

Met een licentie op de opleiding is de professional blijvend onderdeel van het kennisnetwerk en wordt zij continu op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

Wijkgericht werken draagt bij aan competentieontwikkeling

De professionals in zorg en welzijn bekwamen zich door middel van deze opleiding op het gebied van het kijken naar de klant. Door de opleiding leert de professional om de klant naast patiënt of cliënt ook als consument maar vooral als burger te zien. De professional leert om vooral het netwerk en de wijk te betrekken en in de werkwijze en aanpak uit te gaan vanuit de zelfstandigheid, participatie en kwaliteit van leven van de klant – als burger – en diens netwerk.

De professional leert de laatste maatschappelijke ontwikkelingen en leert de wet- en regelgeving en alle onderliggende regels te interpreteren. De professional leert om vanuit dit kader een begeleidingsplan op te stellen, te signaleren, te reflecteren, te rapporteren en te registreren. Het volledige begeleidingsproces komt aan orde.

Vervolgens leert de professional hoe het eigen primaire proces verband houdt met alle organisatieprocessen, zodat hij of zij een adequate bijdrage kan leveren aan de bedrijfsvoering, kwaliteitsverbetering én verbetercyclus van de organisatie.

Tenslotte leert de professional om zichzelf te toetsen aan de hand van het nieuwste kwaliteitsmodel van de zorg, het Improvement Model, waarbij zowel het primaire hulpverleningsproces zelf als de bedrijfsmatige aspecten in volledige samenhang en in de ordening vanuit de klant én de maatschappelijke meerwaarde aan de orde komen. Op deze wijze komen alle taakgebieden aan de orde.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.