Voor de tweede maal is stichting Beheer Improvement Model (BIM) als beheerder van het kwaliteitsmodel van Novire – het Improvement Model – getoetst door de Raad voor Accreditatie.

Na een intensieve dag is de acceptatie door de Raad van dit Improvement Model opnieuw bestendigd. Daar zijn we trots op! In de komende tijd zullen we verder aan de slag gaan om het thema ‘productcertificatie’ verder uit te werken. En uiteraard om de resultaten bij organisaties die werken met het Improvement Model meer en meer zichtbaar te maken.