We zijn blij met een nieuwe aanpassing in de Improvement Academy. Een mooie grote stap in de verwezenlijking van onze visie op het gebied van ‘management by ICT’. Wat geautomatiseerd kan, moet je slim automatiseren. Zo ook binnen onze online leeromgeving van de Improvement Academy.

Nieuwe functionaliteiten

Met dank aan Studio Fonkel hebben we weer nieuwe functionaliteiten aan de Improvement Academy kunnen toevoegen.

Vanaf nu is het mogelijk om Bewijzen van deelname of Certificaten die horen bij een persoonlijke certificering zelf te downloaden.

Certificaten

Ongeacht welke opleiding je volgt in de Improvement Academy – van een algemene naslagcursus over het gebruik van de Qsuite tot en met de auditoropleiding inclusief persoonlijke certificering – je wilt al je inspanningen beloond. Door middel van een certificaat of een bewijs van deelname.

In het afgelopen jaar hebben we aan ruim 250 studenten van het Hoornbeeck College een bewijs van deelname of certificaat verstrekt. Dat bleek een enorme administratieve klus.

Niet alleen het uitgeven van de certificaten maar ook het uitzoeken wie waar in de opleiding wat wel en niet had behaald was voor dit volume zeker de moeite waard om te automatiseren.

We hebben daarom besloten om door te investeren en de mogelijkheden van de Improvement Academy uit te breiden. Deze uitbreiding biedt voor iedereen die een cursus volgt of als naslagwerk gebruikt een mooi perspectief, want binnenkort kan iedereen zelf zijn of haar bewijs van deelname of certificaat downloaden.

Zelf downloaden

Een bewijs van deelname kan altijd zelf gedownload worden. Op het document verschijnt welke cursussen er met goed gevolg zijn afgelegd.

Bij het certificaat ligt dat anders; dan is er door een gecertificeerd docent een eindopdracht nagekeken. Novire voert dan de behaalde score in de Academy in.

Die score verschijnt dan, met bijpassend zegel, op het certificaat.

Certificaat auditor

Een gedrukt exemplaar

Uiteraard ontvangen de persoonlijk gecertificeerden ook een gedrukt exemplaar. Maar iedereen kan nu altijd over de digitale versie beschikken.

Binnenkort stellen we de functie aan al onze cursisten ter beschikking!

Verdere uitbreiding van de Academy

En er is meer op komst! Zeer binnenkort start Studio Fonkel met nóg een uitbreiding. We gaan leerlijnen, dashboards en signaleringen aan de opleiding toevoegen, zodat het systeem de cursist en diens docent (of leidinggevende) ondersteunt in het hebben van inzicht over wanneer welke onderdelen in de opleiding afgerond zouden moeten zijn, alsook het kunnen nazien hoe het met iedereen in de opleiding gaat.

We houden u op de hoogte!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.