WindkrachtVI heeft naar tevredenheid van de klant en Novire een gestandaardiseerde export ontwikkeld naar Qsuite van Novire. Omdat het een Beaufort Interface export betreft, is het een automatisch achtergrondproces.

Dagelijks worden wijzigingen in de medewerkergegevens in HR Core (Beaufort) automatisch geëxporteerd en verzonden naar de Qsuite van Novire. Medewerkers zijn tot een aantal aan te geven dagen na de datum uit dienst onderdeel van de export. Daarna wordt een bestand geleverd dat er voor zorgt dat deze medewerkers geen onderdeel van export zijn.

Op deze manier is er een betrouwbare en veilige koppeling tussen HR Core (Beaufort) en Qsuite gerealiseerd. De koppeling werkt probleemloos naast eventuele andere Beaufort Interface exporten.

Randvoorwaarde: uw Beaufortlicentie bevat de module “BINT Raet HR Beaufort Interface”.

Het bovenstaande geldt ook als u HR Core Online (Beaufort Online) gebruikt.

Windkracht

Deze koppeling migreert 1 op 1 mee als u besluit om van HR Core Beaufort te migreren naar HR Core Online (Beaufort Online). Een bestaande maatwerk Impromptu-export in HR Core Beaufort moet na migratie opnieuw worden gemaakt in Report Builder in HR Core Online (Beaufort Online).

Novire heeft het complete zorgproces opnieuw ingericht. Grondig en gedetailleerd. Van systeemgericht naar klantgericht. Deze nieuwe inrichting is de basis Qsuite.

Met Qsuite wordt ‘klantgerichtheid’ een krachtige manier van denken en werken. U krijgt zicht op de klant, grip op de organisatie en ruimte om te ondernemen.

Maximale ondersteuning

Qsuite biedt maximale ondersteuning aan iedere rol binnen het zorgproces. Er zijn verschillende modules; van meten, indiceren en declareren tot personeelsmanagement en maatschappelijke verantwoording.

Diagnose en kompas

Een scan door alle organisatielagen heen maakt zichtbaar waar u als instelling staat. Een ingebouwd kompas geeft u continu richting of u nog op de goede weg bent: nemen risico’s af of juist toe? Wat gebeurt er wanneer u bijstuurt? Waar ligt uw verbeterpotentieel? Zo heeft u maximaal grip op de organisatie.  

Integratie van wetten en eisen

Wetten en eisen zijn in de Qsuite geïntegreerd. Dat geldt ook voor (in sommige gemeenten verplichte) instrumenten rondom het meten van de zelfredzaamheid, risico’s en kwaliteit van zorg. Doordat normen op een logische manier in het werkproces zijn geplaatst, wordt de administratieve last lichter.

Automatische updates

De software wordt voortdurend automatisch ge-update. Ontwikkelingen in de zorgsector houdt Novire voor u in de gaten. Zo blijft Qsuite compleet.