Als Novire hebben we het Improvement Model ontwikkeld. Het is een nieuw gedachtegoed dat je helpt om consequent vanuit de klant, de burger, te denken en de organisatie te laten volgen. Stichting Beheer Improvement Model heeft namens Novire dit denkmodel omgezet in een landelijke geaccepteerd certificatieschema, een keurmerk. Het certificatieschema is sinds 9 september 2013 geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie en daarmee staan zowel de stichting als Novire onder toetsing van deze Raad voor Accreditatie.

Logo Raad voor Accreditatie

Een intensief traject

De acceptatie van de Raad voor Accreditatie is na een intensief en langdurig traject tot stand gekomen, maar staat nooit stil uiteraard. De acceptatie wordt voor een beperkte duur afgegeven, zodat de stichting en Novire steeds weer aan toetsing onderworpen zijn. De stichting en Novire dienen hiertoe zelf te beschikken over een volledig werkend management systeem, maar daarnaast dient het schema zelf aan alle eisen die gelden voor een productcertificatie te voldoen.

Stichting BIM

https://www.rva.nl/scopes/details/S575

Dat is namelijk behoorlijk uniek: een productcertificering voor een dienst als de zorg. Een ingewikkelde klus die ook tot hele boeiende en interessante gesprekken met de Raad voor Accreditatie leidt.

Opnieuw bezoek afgelopen vrijdag

Afgelopen vrijdag hadden we opnieuw bezoek van de Raad voor Accreditatie op onze locatie in Scherpenzeel. Uit het voorgaande bezoek stonden nog enkele punten open die in de laatste release van het Improvement Model zijn verwerkt, maar nog wel beoordeeld dienden te worden.

Scope Stichting BIM

We zijn er trots op te mogen meedelen dat de beide auditoren van de Raad een voordracht zullen doen aan de interne toetsingscommissie van de Raad om alle bevindingen op te heffen. Mocht die voordracht worden overgenomen, dan zijn alle punten opgelost en kunnen we voortvarend verder met nieuwe releases en een nieuwe beoordeling over iets minder dan 1 jaar.

Focus voor de komende periode

De focus van Novire en de stichting is nu volledig om de opleiding voor auditoren om te zetten in de online leeromgeving. Er zijn twee auditoren opgeleid op dit moment, én een tweetal organisaties gecertificeerd. Dit is uiteraard slechts het begin.

In 2017 verwachten we een aantal nieuwe organisaties die ook de handschoen oppakken en het aandurven om voor deze volledige nieuwe en zeer hoogwaardige kwaliteitsstandaard te gaan. Dan zullen er ook nieuwe auditoren nodig zijn. Bovendien willen ook de organisaties opgeleid worden. Kortom, alle reden om voortvarend verder te gaan.

Bevestiging en bemoediging

Het bezoek van afgelopen vrijdag was voor ons een bevestiging en bemoediging: de weg van unieke en onafhankelijke innovatie is lang, maar zó de moeite waard! Het is immers niet eerder vertoond dat geheel onafhankelijk, zonder subsidie, zonder directe vraag vanuit de overheid, vanuit financiers, brancheverenigingen of anderszins een nieuw kwaliteitsmodel ‘van en voor het werkveld’ wordt ontwikkeld en dat ook nog eens zo onderscheidend is.

Het gaat niet vanzelf, en we werken alleen met organisaties die intrinsiek geraakt zijn, dus ook dat is de weg van de meeste weerstand. Echter, door deze ‘koninklijke weg’ ontwikkelen we wel een prachtig product van enorme meerwaarde. Dat werd volop bevestigd door de Raad en daar zijn we blij mee!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.