Deze week gaan we de eerste Mezzo-organisaties bezoeken om met hen te spreken over de overgang van MezzoRegistratie naar de Qsuite. In de afgelopen weken en maanden is hard gewerkt aan het voorbereiden van de Qsuite voor de informele zorg, speciaal voor de leden van Mezzo. Dat resulteert nu in een prachtige demo-omgeving waarmee de Mezzo-leden zelf een indruk kunnen opdoen van de mogelijkheden.

De mogelijkheden zijn talrijk en flexibel

Iedere Mezzo-organisatie is weer anders. Daarom is de Qsuite flexibel en kunnen we heel gemakkelijk maatwerk leveren. In de demo willen we echter een algemeen beeld van de mogelijkheden geven, zodat iedereen kan zien wat er allemaal kan in de Qsuite en zo vast na kan denken wat voor zijn of haar organisatie het beste werkt.

De mogelijkheden van de Qsuite

Mezzo

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander. Als familielid of buur, vriend of vrijwilliger. Voor informele zorg.

Mezzo faciliteert al een aantal jaar haar lidorganisaties met een registratiesysteem, MezzoRegistratie. Nieuwe tijden stellen ook nieuwe eisen aan een registratiesysteem. Op verzoek van Mezzo hebben we kennis gemaakt en hebben we de Qsuite helemaal geschikt gemaakt voor de informele zorg.

Een opvolger van MezzoRegistratie

Ytje Hiemstra van Mezzo legt uit waarom het belangrijk is dat er een opvolger komt van MezzoRegistratie: "MezzoRegistratie heeft uitstekende diensten bewezen, maar is inmiddels alweer een aantal jaren oud. De technische mogelijkheden ontwikkelen zich snel en wil MezzoRegistratie voldoen aan de eisen van deze tijd, dan is er een grote investering nodig. Bovendien vinden we het vanuit Mezzo het niet meer passend om een dergelijk groot en belangrijk systeem te faciliteren voor haar leden. Eisen vanuit de omgeving veranderen snel: er zijn experts nodig om dit duurzaam te faciliteren."

"Via IPSO, de landelijke vereniging van inloophuizen voor mensen met kanker, ontmoetten Mezzo en Novire elkaar. IPSO was geïnteresseerd in MezzoRegistratie maar koos toch voor Novire. Op dat moment was het contact gelegd en zijn er verschillende gesprekken gevoerd. De betrokkenheid van Novire, de bereidheid om volledig mee te denken, zowel in techniek als zakelijk én de inhoudelijke expertise leidden tot deze warme aanbeveling om met Novire in zee te gaan. Mezzo heeft er alle vertrouwen in dat met Novire de spannende overgang tot een succes gaat worden en deze overgang in goede handen is."

Kennismakingbijeenkomst

Op 18 juni jl. was er een eerste kennismakingsbijeenkomst waarin Novire en de Mezzo-leden elkaar ontmoetten en we met de eerste versie van de Qsuite konden kennis maken. In deze bijeenkomst hebben we nog veel informatie kunnen uitwisselen en verzamelen, waarmee we in de afgelopen weken aan de slag zijn gegaan. Dit heeft geleid tot de demo die er nu is.

Concreet aan de slag

Inmiddels zijn we zover dat we een demo kunnen presenteren. Dit doen we uiteraard met een mooie toelichting, instructie en starterskit.

We presenteren deze instructie en starterskit in een map aan de organisaties die we bezoeken, maar de instructies zijn ook online inzichtelijk.

Hier ziet u de introductie en de instructie bij de demo:

Welkom bij de demo van Qsuite voor informele zorg voor de leden van Mezzo from Evelien Verkade

Hier ziet u een meer algemene rondleiding, zodat u een beeld krijgt van alle mogelijkheden die er zijn. In de demo hebben we ons namelijk gericht op de belangrijkste functionaliteiten voor dit moment.

Rondleiding Qsuite | Een rondleiding door de Qsuite voor de informele zorg voor de leden van Mezzo from Evelien Verkade

In de komende weken bezoeken we nog veel organisaties en gaan we de eerste omgevingen op maat inrichten. Daaruit komt weer veel nieuwe informatie die we ook weer in de demo zullen verwerken. Daarom is het handig om altijd de meest recente handleidingen digitaal in te zien.

Stappenplan

Inzage in de demo is de nieuwe stap om te komen tot een succesvolle migratie. Aan de hand van de demo kunnen organisaties ideeën opdoen en de mogelijkheden verkennen. Na de besluitvorming en ondertekening van de overeenkomsten zal een eigen omgeving worden ingericht en zal deze helemaal op maat worden gemaakt. Daarna kan de migratie van de gegevens vanuit MezzoRegistratie naar de Qsuite plaatsvinden en kan er gestart worden met het werken met de Qsuite.

Stappenplan

Langs dit stappenplan zullen in de komende maanden al veel organisaties overgaan van MezzoRegistratie naar de Qsuite. Dit traject loopt door tot het einde van 2016, want alleen tot het einde van volgend jaar zal MezzoRegistratie nog in de lucht gehouden worden.

Vanaf vandaag gaan we op bezoek bij...

Vandaag bezoeken we stichting Informele Zorg Twente in Hengelo en aanstaande donderdag en vrijdag staan respectievelijk De Manteling Walcheren in Middelburg en Handje Helpen in Utrecht op het programma. In de komende weken zijn al bijna 15 van dergelijke afspraken gepland. We kijken uit naar inspirerende bijeenkomsten!

Meer informatie? Neem contact op met Novire!