Afgelopen woensdag was het op kantoor van Novire weer zover: een nieuwe collegevergadering van informele College van Deskundigen vond plaats. Het College had in deze vorm en samenstelling elkaar al ruimere tijd niet meer ontmoet, maar het was weer hoog tijd! We mochten ook een heel aantal nieuwe leden verwelkomen.

kantoor-novire.png

Sinds 2013

Het informele College van Deskundigen is opgericht in 2013. Het college is voortgekomen uit het formele College van Deskundigen dat zich op dat moment boog over het Improvement Model.

Door de samenwerking met dat college is het Improvement Model – als nieuw denkmodel en nieuw certificatieschema – klaargestoomd om voor te leggen aan de Raad voor Accreditatie. Het Improvement Model gaat ervan uit dat je je businessmodel in de zorg volledig opbouwt vanuit de klant, als burger, en vanuit de maatschappelijke meerwaarde.

Op dat moment stelden we vast dat er één groot maatschappelijk probleem was dat deze opbouw in de weg zou staan, zijnde de scheiding van wonen en zorg. Op dat moment hebben we de handschoen opgepakt en zijn we met een informeel College aan de slag gegaan om een draaiboek te ontwikkelen om het scheiden van wonen en zorg volgens de principes van het Improvement Model uit te voeren.

Oplevering draaiboek

Met de oplevering van het transitiedraaiboek was dan ook eigenlijk wel de kous af. Met het draaiboek als mogelijk hulpmiddel zou de markt in de komende jaren de transitie doormaken.

Transitiedraaiboek

Minder gemakkelijk dan gedacht

We hebben in de periode erna gezien dat het ontvlechten van wonen en zorg – en eigenlijk het herordenen van publieke en private diensten – minder gemakkelijk is dan gedacht. Bestaande systemen, structuren en samenwerkingsverbanden maken het moeilijk om de puzzel opnieuw te leggen.

Hoe bouw je je businessmodel opnieuw op vanuit de klant en de maatschappelijke meerwaarde, waarbij je rekening houdt met alle aspecten van een herordening tussen publieke en private diensten? Hoe zorg je ervoor dat je in het kader van risicobeheersing niet alleen saneert, schrapt en afstoot? Maar dat je een nieuwe toekomstbestendig model opbouwt? Dat recht doet aan de vraagt van de burger en de maatschappelijke opdracht? Hoe zorg je ervoor dat je een solide businessmodel hebt dat duurzaam op deze klantvraag is gestoeld?

Een rekenmodel, maar vooral een framework voor nieuwe samenwerkingen

Dat wat altijd publiek was, is privaat geworden. Dat waar de klant altijd een beroep op kon doen vanuit het sociale zekerheidsstelsel, is niet vanzelfsprekend zo maar geregeld. De klanteis en klantwens verandert van publiek naar privaat en geeft daarmee een volledig nieuwe dynamiek.

Niets is daarmee meer hetzelfde. Er ontstaat een grote druk op alle partijen om nieuwe wegen te vinden, om opnieuw het bestaansrecht uit te vinden en om vanuit een meer private blik de meerwaarde voor de klant (de burger) en de samenleving vast te stellen.

Als College hebben we opnieuw besloten de handschoen op te pakken en om een vervolg op het draaiboek te ontwikkelen. Dit vervolg wordt een concrete toepassing: een rekenmodel dat op de principes van het Improvement Model en op de principes van Activity Based Costing is gebaseerd.

Nieuwe leden

We mochten in ons midden Remco Lommers namens Cedrah en Henriette Bertels namens Cardia verwelkomen. Ook waren APE en Advante aanwezig. Alle partijen hebben ruimschoots hun inbreng geleverd. We hebben in de bijeenkomst vooral kennis uitgewisseld, knelpunten geïdentificeerd en oplossingen aangedragen.

Een rekenmodel en framework

In de komende weken werken Novire en APE samen aan de ontwikkeling van het rekenmodel en het framework. In het framework kijken we naar hoe samenwerking opnieuw tot stand kan komen en hoe een businesscase op basis van het Improvement Model hier een neutraliserende rol in kan hebben.

Het rekenmodel en framework wordt duurzaam in software ontwikkeld en voorzien van een complete opleiding. De leden van het College, met APE voorop, zullen het model valideren, alvorens we dat aan de markt zullen aanbieden. Wordt zeer spoedig vervolgd!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.