Op donderdag 17 november jl. hebben we een inspirerende bijeenkomst gehad met ons College van Deskundigen. Dit College is de denktank die ons steunt bij de ontwikkeling, het onderhoud en de uitrol van het gedachtegoed achter het Improvement Model. Meer en meer maken een prachtige transformatie mee naar een breed gedragen kennisplatform van veel verschillende mensen die op hun eigen wijze een impuls geven aan de zorg.

Het ontstaan

Ingegeven door de eisen die de Raad voor Accreditatie stelt aan een goed certificatieschema, startte stichting BIM in 2011 met een College van Deskundigen. Dit College van Deskundigen heeft zich met grote inzet en betrokkenheid vanaf dat moment – en nu nog altijd – gebogen over het Improvement Model, het denkmodel van Novire.

Het College diende een brede weerspiegeling te vormen van het werkveld. Het College is uiteraard nog steeds actief. Het College wordt vertegenwoordigd door een Technische Commissie die zich – logisch – over de techniek buigt van het Improvement Model.

bijeenkomst-college-deskundigen1.png

Tegelijkertijd ontstond er in 2013 naast het formele College ook een meer informeel College dat zich boog over de uitdagingen van het scheiden van wonen en zorg. Beide colleges zijn sinds die tijd ook meerdere malen samen gekomen. En op 17 november was het weer zo ver!

Delen waar we staan

Met zeer veel betrokkenheid hebben we elkaar gesproken en hebben we vooral met elkaar gedeeld waar we in deze tijd allemaal mee bezig zijn. Op zeer veel verschillende manieren werken we met thema’s die met de zorg te maken hebben. Dat kan gaan over het bestuur van zorgorganisaties, over een visie op vastgoed en wonen en over hoe opleidingen een nieuwe kijk op de zorg kunnen meegeven aan de studenten van deze tijd. Onder het voorzitterschap van Rik Hulsman hebben we gedeeld dat het mooi zou zijn om met elkaar nog meer de verbinding te zoeken. Om zo nog beter een bijdrage aan de verandering te kunnen leveren. Om met elkaar een ‘Gideonsbende’ te vormen.

college-bijeenkomst-deskundigen2.png

Want we stelden ook vast dat het niet eenvoudig is om dingen anders te doen. Ook dat ervaren we stuk voor stuk op het terrein waar we werkzaam zijn. Om juist dan – in verbinding – stappen te zetten, ontmoeten we elkaar opnieuw in januari of februari.

We zullen dan dieper ingaan op hoe je als zorgorganisatie het beste kunt anticiperen op de nieuwste ontwikkelingen: is dat schaalgrootte of juist kleinschaligheid? En wat komt er dan allemaal bij kijken?

We zijn uitgenodigd door zowel Cardia en door het Hoornbeeck College. De datum en de locatie volgen nog!

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.