Afgelopen maandag vond de bijeenkomst met de zorgpartners van de Lelie zorggroep plaats. De bijeenkomst waarin we met elkaar het programma ‘Samen de toekomst in’ bespraken.

Samen de toekomst in

De nieuwe tijd in de zorg vraagt om een nieuw startpunt in de samenwerking. Samen de toekomst in! Met elkaar weet je meer dan alleen en met elkaar sta je steviger dan alleen. In de samenwerking versterken de Lelie zorggroep en de zorgpartners elkaar.

Lelie zorggroep detoekomstin from Evelien Verkade

Gezamenlijk instrument

Er is een gezamenlijk instrument nodig om deze versterking tot zijn recht te laten komen. Wat moet zo’n instrument doen? Welke inhoud moet het hebben? Samenwerking komt in vertrouwen tot stand, een goede structuur helpt om constructief met elkaar op de juiste momenten in gesprek te zijn en blijven. Het project 'Samen de toekomst in!' is vooral ondersteunend aan het hernieuwd vormgeven van de samenwerking.

Zorgplan qsuite1

Het is mooi om – als we daar toch mee bezig zijn – zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de kansen en risico’s die iedere zorgpartner ziet voor zijn organisatie. De samenwerking tussen Lelie zorggroep en de zorgpartner en de individuele organisatie van de zorgpartner zijn belangrijk. Daarom hebben we met elkaar na de lunch stilgestaan bij kansen en risico's van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.

Vervolgstappen

Na een globale uitleg over de leer- en werkomgeving zijn de starterskits uitgereikt. Alle informatie over de vervolgafspraken is hier ook in opgenomen. In de starterskit zit ook een globale planning van een traject tot de zomer van 2017. Het streven van dit traject is om in die periode de certificering van het Improvement Model te realiseren. Dat is ambitieus, maar wel van grote meerwaarde. Dit zet grote kracht bij bij de zorginkoop 2018, want met het Improvement Model is een grote inhaalslag gemaakt met het zichtbaar maken van de kwaliteit van de organisatie.

Zorgplan qsuite1

Plan van aanpak

Dit globale stappenplan is een richtlijn. Uiteraard is iedere situatie bij iedere zorgpartner anders. Er zijn eigen uitdagingen. Ter voorbereiding op het eerste gesprek verzoeken we de zorgpartners een plan van aanpak in te vullen. In de eerstkomende afspraak bespreken we het plan en bespreken we ook alle mogelijke hobbels. Zo komen we tot een werkbare planning en aanpak. Dat is dan het vertrekpunt voor de samenwerking in de komende periode. Met de verstrekte accounts kan iedereen vast een blik werpen in de leer- en werkomgeving.

We kijken terug op een mooie dag en kijken ook belangstelling vooruit naar de volgende stappen!

Meer informatie?

Bekijk onze oplossing. Neem voor vragen gerust contact op.