We mogen een bijzondere week beleven deze week. In het jaar dat we 10 jaar bestaan, mogen we de kroon op ons werk zetten. In deze week gebeuren er een aantal bijzondere dingen. Al deze dingen zijn op zichzelf al nieuwsbericht-waardig, maar door de veelheid zou de samenhang u kunnen ontgaan. Alle bijzondere momenten bij elkaar, luiden de volgende fase van Novire in en daar willen we u graag deelgenoot van maken.

Denkmodel gevalideerd

Novire heeft Stichting BIM gevraagd om haar denkmodel, het Improvement Model, te valideren en te laten accepteren door de Raad voor Accreditatie. Op deze manier is het Improvement Model naast een uniek denkmodel ook nog eens één van de vier, naast ISO, HKZ en Prezo, landelijk geaccepteerde kwaliteitsschema’s. En samen met Prezo de enige die gaat over uitkomsten en resultaten.

Stichting BIM was al in 2013 in deze missie geslaagd, gevolgd door een tweetal auditoren en een zorgorganisatie. Voor deze week staat de toets bij de tweede zorgorganisatie op de rol. Daarbij zal de Raad voor Accreditatie aanwezig zijn om de Certificerende Instelling, TUV Nederland QA BV, te beoordelen. Bij een positieve uitkomst is daarmee ook de laatste fase van dit gehele traject tot acceptatie en accreditatie afgerond. Een hele mijlpaal waar we jaren naar toe hebben gewerkt.

De Qsuite gereed voor informele zorg – workshop met IPSO op dinsdag

Wanneer we uitgaan van burgerschap – wat het Improvement Model altijd doet – dan liggen informele zorg en formele zorg heel dicht bij elkaar. Onze totaaloplossing, de Qsuite, was al geschikt voor de formele zorg, maar hebben we in de afgelopen maanden aangepast op de informele zorg. Zodat er één integrale oplossing ontstaat.

Aanstaande dinsdag starten de eerste inloophuizen van IPSO met de pilot. En in de weken erna bezoeken we tal van organisaties voor mantelzorgers en vrijwilligers van Mezzo. Novire kijkt ernaar uit naar mooie ontmoetingen.

De Qsuite gereed voor formele zorg in deze tijd: een totaaloplossing!

Naast de informele zorg zijn we ook doorgegaan met de ontwikkeling van onze totaaloplossing voor de formele zorg. De mogelijkheid tot het integreren van de informele zorg is allereerst al een grote winst voor formele organisaties. Daarnaast hebben we tal van prachtige dingen ontwikkeld, die we onze klanten binnenkort gaan vertellen.

Het is te veel om op te noemen. Een prachtige nieuwe app om de zelfstandigheid van klanten in beeld te brengen, planning, registratie, Qsuite voor mobiele toepassingen, Customer Relations Management. Ga zo maar door. We zijn klaar.

En we staan tegelijkertijd aan het begin. We zijn klaar met een heel uniek diepgaande, omvangrijke en solide basis, maar nog veel meer prachtige dingen staan op stapel. We hebben een ontwerp gerealiseerd voor een Improvement Dashboard waar we onze vingers bij aflikken. Dit dashboard gaan we vullen in de komende maanden en verbinden aan de toetsingswizards van het Improvement Model. Zodat u gaandeweg uzelf toetst volgens het meest nieuwe en prestigieuze kwaliteitsmodel in Nederland. More to come!

Vernieuwde beheers- en ontwikkelstructuur geïmplementeerd

Dit totaal moet beheerd en onderhouden worden, maar uiteraard ook uitgebouwd en doorontwikkeld. Dat doen we met en voor onze klanten. In een uniek samenwerkingsconcept waarbij de ervaringen in de praktijk, gecombineerd met Novires onderzoek en gevalideerd Improvement Model, de leidraad zijn voor de continue ontwikkeling van de Qsuite. Om dit goed te laten verlopen ontwikkelden én implementeerden we een beheers- en ontwikkelstructuur en implementeerden we deze al. Meer hierover volgt later deze week.

Eerste onderzoek gepubliceerd en website aangepast

Novire doet continu onderzoek naar de stand van zaken bij zorgorganisaties en binnen het werkveld. De kennis is namelijk altijd input voor ons Improvement Model en alle oplossingen die we vandaaruit ontwikkelen. Voor het eerst hebben we deze kennis gevat in een macro-economische analyse. We gaan deze onderzoeken herhalen en de scope uitbreiden en verdiepen. Dat gaan we onder andere samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doen. Onze website hebben we daarvoor in ieder geval vast aangepast. Al onze publicaties hebben vanaf deze week op onze website beschikbaar gesteld in een aantal dossiers. En deze week lanceren we dit met ons eerste onderzoek.

Improvement Academy gelanceerd

U las het misschien in de afgelopen week al. Onze digitale Improvement Academy is gelanceerd en de opleiding met het Hoornbeeck College is gestart. De Academy is een uniek platform om kennis te delen. Door de acceptatie van het Improvement Model door de Raad voor Accreditatie kunnen de studenten en docenten een persoonlijke certificering en registratie behalen.

Landelijke register Improvement Model

Deze week lanceren we ook het landelijk register waarin iedereen met een persoonlijke certificering, of het nu auditoren, adviseurs of professionals zijn, wordt vermeld. Uiteraard worden ook de Improvement Model-gecertificeerde-organisaties opgenomen.

We hebben alles voor u samengevat in deze presentatie:

Rondleiding Qsuite | Een rondleiding door de filosofie achter de Qsuite en de structuur voor het beheer en het onderhoud from Evelien Verkade

Nieuwe pay-off onder ons logo

En al dit genoemd hebbend, is het niet meer dan logisch dat de pay-off onder onze naam is veranderd. Van adviesbureau naar kenniscentrum. We gaan ons de komende tijd nog meer toeleggen op het delen van de kennis in het werkveld. Alle voorwaarden zijn daarvoor nu gereed. We doen dat met onze netwerkpartners, met onze klanten, met het hele werkveld.

Logo met payoff

Klaar om het verhaal te vertellen

Om dat te doen starten we in de komende weken met het vertellen van het verhaal. We gaan iedereen informeren over dit unieke concept van Novire en de volgende fase die nu aantreedt.

Wordt vervolgd!

Meer informatie? Neem gerust contact op met Novire!