Stichting BIM (Beheer Improvement Model) is de beheerstichting die het gedachtegoed van Novire – het Improvement Model – beheert als een landelijk certificatieschema. Het Improvement Model is dus ook een keurmerk, op basis waarvan organisaties gecertificeerd kunnen worden. Vergelijkbaar met ISO, HKZ of Prezo.

Productcertificatie: een hulpmiddel

Stichting BIM is in 2013 door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd als schemabeheerder en geregistreerd onder nummer S575. Het Improvement Model is een productcertificatie. In deze certificering gaat het dus vooral om de uitkomsten van de zorg. Een verbeter- of managementsysteem is ook belangrijk,maar als hulpmiddel. Niet als doel.

Opnieuw getoetst

In januari 2015 is de stichting opnieuw door de Raad voor Accreditatie getoetst. Vandaag ontvingen we het bericht dat de directie van de Raad voor Accreditatie besloten heeft – op basis van het afgegeven onderzoeksrapport – de acceptatie te verlengen tot oktober 2017. Stichting BIM heeft in deze toetsing door de Raad haar taken als schemabeheerder zeer serieus te nemen en aan alle gestelde vereisten te voldoen.

Meer en meer waarde bewijzen in de praktijk

Met dit belangrijke gegeven op zak werken Novire en stichting BIM in de komende tijd aan een steeds verdere uitrol in het werkveld. Het Improvement Model is immers een oplossing door en voor het werkveld.

De eerste organisatie, stichting Allcura te Benthuizen, is inmiddels gecertificeerd. En de tweede, stichting DISTINTO, staat op de rol.

Maatschappij als vertrekpunt

Maar het gaat niet sec om de certificatie. Het gaat om het doel van het Improvement Model: de burger en de maatschappij als vertrekpunt nemen. Dát gedachtegoed bewijst zijn waarde al in de praktijk, maar die resultaten zullen ook meer en meer zichtbaar gemaakt worden in de komende tijd.

Foto van het certificaat