Afgelopen maandag was het zover: een groep belangstellenden in ‘kwaliteit nieuwe stijl’ ontmoetten elkaar bij Landscheiding van Cardia te Den Haag. Aan de bijeenkomst nam niet alleen Cardia deel, maar ook een vertegenwoordiging van Cedrah en van de Lelie zorggroep.

Lelie Zorggroep Cardia Cedrah

De organisaties hebben met elkaar gemeen dat ze alle drie in de ouderenzorg werkzaam zijn en allemaal ook al een geruime tijd met Novire samenwerken op het gebied van kwaliteit. We ontmoetten elkaar nu op het gebied van het thema kwaliteit en innovatie.

De ontwikkelingen van buiten

Er dient bij de gemeenten en verzekeraars naast de reguliere kwaliteitsregistraties ook te worden gerapporteerd op zelfredzaamheid, integrale risicosignalering, mondzorg, effect en welbevinden. De IGZ stuurt in 2016/2017 op de toepassing van de ketensamenwerking conform overheidsbeleid. Zij beoordelen niet alleen op de procedure maar willen vooral de methodische uitwerking in de dossiers zien.

Tarieven worden lager, productievolumes worden lager en de verantwoording is steeds meer op klantniveau. Bovendien worden de zorgvragen zwaarder. Tenslotte nemen alle inkoopeisen van verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten erg toe.

Kortom, de omgeving vraagt steeds meer en voor we het weten, is er sprake van een ‘stapeleffect’ bij de medewerkers. Meer en meer eisen die opeengestapeld worden en waarvan de medewerkers de samenhang met het gewone methodische proces niet meer kunnen zien.

Dan ontstaat het gevoel van overbelasting of ‘we zijn alleen maar bezig met administratie’.

Kwaliteit nieuwe stijl

Kwaliteit nieuwe stijl gaat niet over ‘kwaliteit’. Het gaat over het versterken van het methodisch proces tussen de klant en de medewerker. En dan op zo’n manier dat de medewerker van binnenuit hierbij ondersteund word. Zodat de medewerkers lerend kunnen werken en werkend kunnen leren. Want denken en doen kunnen dan steeds gecombineerd worden.

Denken en doen

Het leren en het werken – het denken en doen – wordt dan ook steeds weer teruggevoerd op het gewone methodische zorgproces.

Leer- en werkomgeving en een Improvement dashboard

Met behulp van de zogenaamde werk- en leeromgeving van Novire worden medewerkers vanuit hun eigen rol 'werkendeweg’ meegenomen in de methodiek, kwaliteit en AOIC van het klantproces zelf. Deze omgeving (wizard) werkt dan ook optimaal wanneer er een koppeling is met het elektronisch cliëntdossier. Dan kunnen immers ook de resultaten uit het primaire proces zelf gehaald worden. Die resultaten worden in een ‘Improvement Dashboard’ geplaatst zodat er altijd zicht is op de uitkomsten van het leer- en werkproces vanuit het hart van het proces zelf.

Op deze wijze worden medewerkers rechtstreeks bereikt, gestuurd en leveren ze zelf rechtstreeks informatie op vanuit hun eigen vakgebied.

Momenteel worden studenten van het Hoornbeeck College al opgeleid met behulp van deze leer- en werkomgeving.

Releasecyclus

De kwaliteitsmanager bewaakt dan vooral de releasecyclus van de omgeving en kan rechtstreeks het werkproces beïnvloeden en de kwaliteitsindicatoren in de juiste context bewaken.

Zelflerend vermogen en zicht op de uitkomsten

Al pratend tijdens de sessie deelden we met elkaar dat het versterken van het zelflerend vermogen van de collega’s zo belangrijk is op dit moment. De wereld van de zorg verandert in een hoog tempo. De klant – als burger – staat centraal en veel medewerkers zijn nog opgeleid vanuit het ‘bieden van een product, het aanbod’.

Dat vraagt een andere mindset en heeft effect op alle onderdelen die er voor de IGZ toe doen: het heeft effect op medicatieveiligheid (neem je da over of niet?), het heeft effect op vrijheidsbeperking (kan dat überhaupt wel?), op de manier waarop zorgplannen worden samengesteld, overleggen worden georganiseerd, maar vooral heeft het effect op de manier waarop we met elkaar omgaan.

Om medewerkers goed te kunnen begeleiden en ondersteunen hierin, is het nodig om zicht op de uitkomsten te hebben en dus de gegevens te kunnen ontsluiten. Want op basis van de uitkomsten is het mogelijk om na te gaan, of de medewerkers de leeromgeving niet alleen in theorie hebben begrepen, maar ook in de praktijk weten toe te passen.

Bij Lelie zorggroep

Bij Lelie zorggroep zijn we aan de slag om dit principe volop in de praktijk uit te rollen in samenwerking met de zorgpartners. Lelie zorggroep heeft dit ook nader toegelicht in de bijeenkomst.

Toelichting Lelie zorggroep intern from Evelien Verkade

Vervolgafspraken

Uit de bijeenkomst hebben we met elkaar de conclusie getrokken om in dit traject ook elkaar op de hoogte te blijven houden. Omdat alle drie de organisaties Nedap gebruiken, is het zeer interessant om te toetsen of wat er bij Lelie zorggroep wordt ontwikkeld, ook toepasbaar is bij Cedrah en Cardia. We gaan elkaar hiervan in de komende maanden op de hoogte houden.

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.