De brochure over de opleiding Mensgericht werken is gereed! Met trots presenteren we de nieuwe manier van kennisdelen.

Verschillende mogelijkheden

De brochure was al aangekondigd, maar hij is nu ook echt gereed.

Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

In de brochure leest u meer over de mogelijkheden

De kern van het verhaal is dat we ondersteunen in het aanbrengen van een nieuwe focus voor iedereen in een zorgorganisatie door een toegankelijke opleiding nieuwe stijl. Dit is een opleiding waarbij het mensgerichte denken, werken en kijken centraal staat. Het werken met netwerken en in de wijk maakt hier integraal onderdeel van uit. Daarom is de opleiding een uitstekend instrument om de mindset van uw medewerkers te veranderen. Alles in de opleiding gaat namelijk over mensen en komt daardoor heel dichtbij.

We begrijpen allemaal dat we zelf ook mensgerichte zorg zouden willen ontvangen. We willen dat voor onszelf, onze ouders, onze kinderen. Nu leren we hoe we dat in de praktijk kunnen brengen.

De opleiding is direct toepasbaar in uw organisatie en kosteloos wanneer u al met de Qsuite werkt. De software van de Qsuite is immers een hulpmiddel: het gaat om de kennis die we met elkaar delen.

Ons advies: laat iemand de inhoud verkennen

We adviseren dat één of meerdere van uw collega’s de inhoud verkent. Doorloop de opleiding. Ervaar hoe waardevol de inhoud is en bepaal dan welke groepen collega’s de gehele opleiding kunnen doorlopen en welke collega’s onderdelen doen. U bepaalt ook welke collega’s de mogelijkheid krijgen om een landelijke persoonlijke certificering te behalen. U bent ervan verzekerd dat al uw medewerkers zo dezelfde mindset krijgen. Een mindset die past bij deze tijd waarin we als zorgprofessionals anders moeten leren kijken, denken en handelen. We moeten niet meer uitgaan van de ‘patiënt’, maar van de ‘mens’. We moeten niet te snel handelen, maar vooral eerst kijken naar waar we de aansluiting kunnen vinden en hoe we het netwerk kunnen mobiliseren.

Verschillende thema’s

Daarom doorlopen we heel bewust verschillende thema’s. We gaan als het ware ‘staan in de schoenen van’ en bekijken dan het huidige werkveld. Wat zien we als we in de schoenen van de burger gaan staan? Wat zien we wanneer we kijken naar de maatschappij? Naar het netwerk van de klant (de wijk)? Waar hebben zorgorganisaties mee te maken? Als we dit allemaal hebben beleefd dan kunnen we in de laatste cursus als vanzelf afleiden wat ons als zorgprofessional te doen staat.

De reacties tot nu toe zijn lovend: een inspirerende opleiding die heel veel kennis en kunde heel praktisch toepasbaar maakt. Het bevat alle gezichtsvelden en daarbij alle instrumenten en toepassingen die vandaag de dag relevant zijn.

Meer informatie? Neem contact op met Novire!