Novire heeft een nieuwe publicatie ontwikkeld. In deze publicatie gaat Novire in op de achtergronden en het belang van een klantgerichte planning.

Plannen

Het plannen van zorg en dienstverlening is een heel belangrijk, en misschien wel het belangrijkste onderdeel in het totale zorgproces. Bij de planning wordt het inhoudelijke plan vertaald in concrete acties: wie doet wat wanneer? Klantgerichte zorg- en dienstverlening kan hier gemaakt of gebroken worden. Maar dat niet alleen. Ook een gezonde bedrijfsvoering kan met een planning gemaakt en gebroken worden.

Bovendien hebben deze twee onderdelen, de klantgerichtheid en de bedrijfsvoering, ook nog eens alles met elkaar te maken. Op welke manier kunnen die elkaar versterken? Hoe kan de planning zó worden ingezet dat deze ook nog eens een zeer stevige basis voor de registratie en de declaratie? Als de planning goed is én de planning een logisch voortvloeisel is van het methodische klantproces, dan kan het principe van ‘planning is registratie’ maximaal renderen. Zo kunnen de zorgprofessionals focussen op de inhoud en wordt de administratieve verantwoording een logisch gevolg.

Om deze redenen heeft de planning een prominente plaats in de Qsuite. Alle inhoudelijk methodische én bedrijfsmatige lijnen in een organisatie – en daarmee in de Qsuite – komen in de planning bij elkaar.

Het invoeren van een planning is daarom ook iets waar je goed bij stil staat. Welke vormen van plannen zijn er? Wat past het beste bij het type klant, het type dienstverlening, de medewerkers en de organisatie? Welke keuzes maak je daarin? Als hulpmiddel bij dit proces hebben we een stappenplan ontwikkeld dat we u in de brochure presenteren.

Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

Van visiebepaling tot inrichting en verbeteren: Novire ondersteunt

Novire ondersteunt aan de hand van het gestructureerde stappenplan bij het inrichten van de planning die past bij uw organisatie. Of het nu over een roosterplanning, een centrale routeplanning of een decentrale planning rechtstreeks tussen een klant en een medewerker gaat: alles is mogelijk.

Planning weergave

Hoe beter de planning is, hoe beter ook de registratie en de declaratie. Een goede planning heeft een positief effect op de klantwaardering als de bedrijfsvoering. Uiteraard ondersteunen we dat met slimme dashboards, signaleringen en indicatoren die blijven uitwijzen of de planning kloppend is en waar deze nog verbeterd kan worden.

Dashboard

Meer informatie? Neem contact op met Novire!