Onze brochure met de mogelijkheden tot samenwerken is gereed. Met trots presenteren wij onze visie op een netwerk- en kennisorganisatie!

Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

Samen bereiken we meer

Novire is een kenniscentrum en strategisch adviesbureau. We zijn opgericht om een bijdrage te leveren aan klantgerichte – beter nog: mensgerichte – zorg- en dienstverlening.

Waar veel zorgorganisaties nu nog systeemgericht werken, streven wij – als Novire – naar een Nederland waarin werkelijk klantgerichte zorg geleverd wordt. Dat betekent dat mensen - klanten en medewerkers - centraal staan, en organisatieprocessen volgen. Steeds meer zorginstellingen maken deze overstap met behulp van de strategische totaaloplossing van Novire. Zij krijgen zicht op de klant, grip op de organisatie en ruimte om te ondernemen.

Er is een grote noodzaak om de overstap van systeemgericht naar mensgericht te maken. Niet op één thema, maar op alle thema’s die de zorgorganisatie – maar breder nog: alle belanghebbenden in de zorg- en welzijnssector – aangaan. Zorg moet betaalbaar blijven, maar het moet ook weer ten dienste gaan zijn aan de mens, in plaats van dat de mens ten dienste staat aan het systeem.

Op veel thema’s binnen het werkveld wordt aan een omslag gewerkt, en op veel terreinen moet de omslag nog gemaakt worden. Novire wil hier haar bijdrage aan leveren.

We willen dat graag samen doen. Samen met iedereen die hetzelfde doel nastreeft. Iedereen die op deze manier meerwaarde aan de samenleving wil toevoegen. Dat kan op heel veel verschillende manieren en vanuit verschillende vormen. Of je nu werkzaam bent als professional in de zorg, in andere sectoren, maar je belangstelling gaat uit naar mensen en zorg, of je nu student bent, of je onderzoeker bent, of je zelfstandig adviseur bent of je maakt deel uit van een grotere adviesorganisatie in de zorg: het maakt niet uit: samen bereiken we meer!

Samenwerken is maatwerk, maar kan vanuit een gestandaardiseerd kader

Samenwerken is altijd maatwerk. Unieke mensen, unieke organisaties komen samen. Wanneer die unieke talenten en producten bij elkaar komen, groeit er weer iets nieuws. Juist dát is zo mooi aan samenwerken in een netwerkorganisatie: met elkaar kunnen we veel meer, in meer creativiteit en in meer diversiteit. Wanneer we de vorm van de samenwerking en het proces eromheen standaardiseren, dan ontstaat er nog meer ruimte om met de inhoud bezig te zijn.

In de brochure zijn de verschillende samenwerkingsvormen dan ook uitgewerkt en hebben we het proces gestroomlijnd. Kortom, vaste routes en mogelijkheden.

De samenwerking zelf is daarbij geen doel, maar een middel. Door krachten te bundelen en kennis te delen, werken we toe naar mensgerichte zorg in Nederland. Het Improvement Model is hierbij een zeer solide en stevig denkmodel. Om goed te kunnen samenwerken in het netwerk, is de eerste stap in de samenwerking altijd het uitwisselen van de kennis. Kennis maken met het Improvement Model kan door middel van de Improvement Academy nu ook heel eenvoudig. Zo delen we het referentiekader en houden we de kwaliteit hoog in het vaandel!

Binnenkort de eerste samenwerkingen presenteren

Naast het feit dat we trots zijn op deze publicatie zijn we nog trotser op het feit dat de eerste samenwerkingen al van start gaan op deze manier. We houden u daarvan op de hoogte!