De brochure over de opleiding Wijkgericht werken is gereed en deze wordt vandaag gepresenteerd aan een hele brede groep aan docenten Zorg en Welzijn van het Hoornbeeck College te Rotterdam. We lichten met elkaar weer nieuwe tipjes van de sluier van alle veranderingen in de zorg op. En daar blijft het niet bij. Oplossingsgericht gaan we in de tweede helft van de middag aan de slag met de opleidingsmodule en de ICT-werkomgeving, zodat er een heel compleet beeld ontstaat van de stand van zaken in de zorg en de inhoud van de opleiding. De opleiding start direct na de zomer voor docenten en in november voor studenten.

Hoornbeeck college

Sinds de vorige bijeenkomst

Sinds de vorige bijeenkomst met de leden van de ontwikkelgroep van het landelijke Hoornbeeck College zijn er weer veel nieuwe stappen gezet.

Een mooi resultaat van deze vorige bijeenkomst was het verzoek van de docenten: ‘vertel me nu wat de ontwikkelingen zijn in de zorg, wat de impact daarvan is op de zorgprofessionals en dan kan ik vast in mijn lessen hier rekening mee houden. En hierop aansluiten’.

Een fantastische suggestie. Want zo kunnen we met elkaar nu al bezig gaan.

De handschoen opgepakt en de reflectie beschreven

Novire heeft meteen de handschoen opgepakt. Op basis van al haar bevindingen en onderzoeksresultaten in het werkveld werkte Novire al aan een analyse van de gezondheidszorg in 2015.

Met deze analyse in de hand heeft Novire een reflectie geschreven ten aanzien van de rol van de professional. Als de markt er zo voor staat, wat betekent dat dan voor zorgprofessionals?

Deze reflectie is in de brochure opgenomen.

Klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

Opleidingsprogramma

In de brochure is ook het opleidingsprogramma uitgewerkt. Zo weten de docenten exact langs welke methodiek de opleiding is opgebouwd. Morgen staat we hier ook bij stil.

Complex wordt weer overzichtelijk door een methodisch proces

De ontwikkelingen in de zorg zijn enorm groot en gaan enorm hard. In de brochure is te zien hoeveel impact de huidige veranderingen hebben. Op de burgers. Op de maatschappij. Op de zorgorganisatie en natuurlijk de zorgprofessional. Je zou er bijna van achteruit gaan lopen. Door deze veelheid weer terug te brengen naar een normaal regulier zorgproces wordt het weer behapbaar. Het normale methodische, holistische zorgproces als start- en eindpunt. Dat is de opleiding. Maar dan in de context van vandaag. Waarbij de opleiding studenten leert om de rollen in het werkveld goed te herkennen en te erkennen. Zodat binnen alle veranderingen de eigen rol stevig uitgevoerd kan worden.

Methodisch proces

Vernieuwende ICT

Daar zijn vaardigheden voor nodig. Kennis, maar vooral praktische vaardigheden. Leren door te ervaren. Ervaren door te doen. Daarom zetten we in de opleiding vernieuwende ICT in. Niet als doel, maar als middel. Zo slaan we wel meteen twee vliegen in één klap. Want met ICT omgaan is ook bijna net zo belangrijk als de inhoudelijke zorgverlening zelf.

ICT Qsuite

Alle voorbereidingen zijn gereed: we kijken uit naar een mooie bijeenkomst vandaag. Het verslag volgt!