Na een inspirerende kennismaking zijn we verheugd een nieuwe samenwerking te mogen aankondigen: vanaf deze maand starten Novire en Buitenhorst hun samenwerking. Deze samenwerking zal ook worden ondersteund door De Heer Software.

Novire levert Buitenhorst met de Qsuite een oplossing waarmee de begeleiding aan de cliënten kan worden gepland. De Heer Software verzorgt de declaraties van de geleverde zorg middels het landelijke berichtenverkeer.

Buitenhorst

Buitenhorst

Buitenhorst biedt verschillende vormen van opvang aan kinderen (vanaf 6 jaar) en jongvolwassenen met een diagnose in het autistisch spectrum en een IQ boven de 80 in Rhenen en in Bennekom. Buitenhorst biedt groepsbegeleiding, individuele begeleiding, maar ook leer- werk-ervarings-plekken.

Sterke groei

Buitenhorst is een organisatie die zeer sterk groeit. In de afgelopen periode heeft de organisatie een tweede locatie in Bennekom geopend en is het aantal groepen toegenomen.

Het is nu de wens van de organisatie om al haar processen te verstevigen en met een systeem te ondersteunen. Het liefst met één systeem waarmee alle bedrijfsprocessen kunnen worden ondervangen.

Het gaat primair om het planningsproces maar ook om alle andere onderdelen, waaronder bijvoorbeeld de dossiervoering rondom de medewerkers en het kwaliteitssysteem.

Verdere ondersteuning door middel van de totaaloplossing

Novire is er trots op om Buitenhorst te mogen gaan ondersteunen met onze totaaloplossing Qsuite. We doen dit in samenwerking met De Heer Software. Een totaaloplossing is immers niet compleet zonder een solide declaratieproces. De Heer Software levert in de koppeling de landelijke declaratiestandaarden.

Al deze maand starten we het traject om te komen tot een goede inrichting van het systeem. We zien uit naar een hele mooie samenwerking!

Meer informatie? Neem contact op met Novire via 033 277 99 77.