Bureau Anders en Novire ontwikkelen gezamenlijk een mooi concept voor het sociale domein, zorg én welzijn. Daartoe hebben we afgelopen vrijdag de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een feestelijk moment!

Bureau Anders en Novire

De transformatie in het sociale domein

Nadat in 2015 de wetgeving is veranderd, is de échte opgave nog niet achter de rug. Het is nog steeds een hele mooie opdracht om optimale participatie van burgers in een wijk of stad vorm te geven.

Hierbij zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig. Maar hoe doe je dat? Bureau Anders ontwikkelde samen met Captus Training & Coaching hiervoor het gedachtengoed van ‘Koers naar Transformatie’.

Koers naar Transformatie

Koers naar Transformatie vormt een kader waarbinnen alle betrokkenen optimaal kunnen bewegen. Dit kader schept ruimte en bakent die af; voor innovatie en het concretiseren van de beoogde transformatie. Het speelveld helpt om alle betrokkenen hun eigen rol in te laten nemen, maar dan vanuit de burger bezien. Hierin is de vraag van de burger leidend, bepalend voor het doel wat behaald moet worden. Dát is het speelveld waarin alle betrokkenen hun rol kunnen innemen en hun spel kunnen spelen.

In aansluiting op het eigen kunnen en vermogen wordt een netwerk georganiseerd rondom de klant en zijn eigen omgeving. Op geleide van vraag worden er bouwstenen (diensten/ activiteiten) ingezet, waarmee flexibel op- en afschalen mogelijk is. Een ieder levert op deze wijze de bijdrage die nodig is om de klant zijn individuele perspectief te laten behalen.

Het Improvement Model van Novire

Juist het uitgangspunt van de Burger is waar Bureau Anders en Novire elkaar ontmoet hebben. Ook bij Novire wordt altijd de Burger – de Klant – als vertrekpunt genomen. Novire heeft dit concept doorontwikkeld in het geaccrediteerde Improvement Model en gevat in slimme software: de Qsuite.

Een innovatief concept voor een servicegerichte organisatie vraagt om een krachtige en stevige monitoring en borging. Alleen wanneer de kwaliteit gegarandeerd goed is, vaart de klant en het gehele netwerk daar wel bij. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.

Om alle schakels te versterken is een eenduidig en solide groeipad nodig, met maximale eigen regelruimte maar ook een stevig kader en transparantie op de uitkomsten. Juist daarom is een geaccrediteerd model nodig; dat geeft de stevigheid die deze transformatie nodig heeft, maar ook verdient!

Door de software kunnen we dit ook heel praktisch maken. We kunnen dit vertalen in praktische werkwijzen en sluiten ook in de ICT aan op alles wat er al is.

Dat geldt namelijk voor het hele concept: een servicegerichte netwerkorganisatie ontstaat en bestaat namelijk door voort te bouwen op alles wat er al is.

Hoe concreet?

We kijken eerst naar alles wat er is, maar voegen het innovatieve netwerkconcept toe. Dit concept is geen blauwdruk, maar ontwikkelen we met u op maat.

We ontwikkelen een procesontwerp waarin we de werkwijze doorvertalen in processen en systemen. We leggen de verbindingen tussen al bestaande systemen en werkwijzen, maar draaien deze steeds richting de burger. Om vervolgens iedere betrokkene op te leiden, persoonlijk te certificeren en het totaal met een kwaliteitskader te borgen en te toetsen.

Niet eenmalig, maar steeds weer. Zodat de netwerkorganisatie steeds weer ondersteund wordt en het totaal steeds weer afgestemd blijft op alle ontwikkelingen van binnen en buiten (in de wet- en regelgeving bijvoorbeeld).

Volop in gesprek

Bureau Anders en Novire zijn al volop aan de slag bij Jeugddorp De Glind. Daarnaast zijn we volop in gesprek met een heel aantal organisaties. Het werd dus hoog tijd om de al operationele samenwerking te bekrachtigen met de overeenkomst en het feestelijke moment!

Binnenkort verschijnt de folder. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire via 033 277 99 77.