Novire lanceert vandaag nieuwe mogelijkheden om gegevens vanuit de software te ontsluiten. Deze mogelijkheden zijn niet alleen technisch vernieuwend, maar ook inhoudelijk. Daarom heet het met recht: ‘Business Intelligence Nieuwe Stijl’. Het is één van de nieuwste functies binnen de Qsuite.

De start is altijd het klantproces

Qsuite is een zeer vernieuwende tool van Novire voor de zorg en aanverwante sectoren. Het is in de eerste plaats vernieuwend omdat het zo volledig is dat alle zaken waar een zorgorganisatie mee te maken heeft ermee gedaan kunnen worden. Het is daarnaast zo flexibel dat het toepasbaar is op iedere branche en dat de oplossing voor iedere organisatie voelt als maatwerk. Maar het is vooral vernieuwend omdat de start in alle ontwikkelingen altijd het klantproces is. Dat het klantproces en de methodiek leidend zijn en de registratie volgend is.

Het kan wel!

Juist dat is zo vernieuwend. Want bestaande systemen in de zorg hebben registratie van oudsher als vertrekpunt. Systemen zijn namelijk ontwikkeld om binnen bepaalde branche of sector de registratie en declaratie in goede banen te leiden.

Dat proces moet uiteraard ook vlekkeloos verlopen. Novire wilde echter de uitdaging aan gaan om te laten zien dat het ook andersom kan.

Dat het inhoudelijke, methodische zorgproces weldegelijk de basis kan zijn in software. Alles waaraan een organisatie moet voldoen, volgt daarna uit dit klantproces. Software die dus past bij onze nieuwe manier van kijken naar kwaliteit. Een nieuwe manier voor een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd waarin het gaat over uitkomsten en resultaten. Zowel in inhoudelijke zorgresultaten, maar evenzo in de bedrijfsvoering. Daarbij is het aantonen van meerwaarde voor klanten en maatschappij cruciaal. Voor die filosofie is de Qsuite ontwikkeld.

Een nieuwe kijk op software

Dit alles leidde tot een nieuwe kijk op software. Software is nooit een doel op zich. Het is een hulpmiddel en geen doel op zich. Juist omdat het een hulpmiddel is, moet het zich vormen naar de organisatie. En niet de organisatie naar de software. Die uitdaging zijn we aangegaan. Is het mogelijk om software zo flexibel en toch duurzaam te maken? Zodat het zit als gegoten en toch robuust is? Het is gebleken dat het mogelijk is.

Gegevens ontsluiten vaak geen sinecure

Het ontsluiten van gegevens voor de gebruikers van de software is in de praktijk vaak al lastig. Softwarepakketten leveren vaak beperkte standaardrapportages. Men ontsluit verder door databases beschikbaar te stellen, zodat organisaties zelf aan de slag kunnen gaan met het ontsluiten van gegevens. Dit is begrijpelijk want de informatiebehoefte is groot, maar ook erg moeilijk definieerbaar. Men heeft een continue behoefte naar andere rapporten en hoe kan je daar aan blijven voldoen? In heel veel gevallen, zo zien we om ons heen, lukt het niet de gegevens adequaat te ontsluiten en blijft de software daardoor helaas ‘een black box’. Niet in de laatste plaats ontstaat dat door het fundamenteel niet begrijpen van elkaar: de organisatie die niet goed de vraag weet te stellen en de leverancier die de vraag niet kan interpreteren. We spreken elkaars taal niet.

Software Nieuwe Stijl = Business Intelligence Nieuwe Stijl

Voor Novire geldt: de Software Nieuwe Stijl heeft ook Business Intelligence Nieuwe Stijl nodig. Net als de software zelf, moet ook de informatie die de software verzamelt en oplevert, zich voegen naar de organisatie. Om dit goed te kunnen doen, stonden ons twee dingen te doen:

  1. Inhoudelijk zoveel kennis verzamelen dat we de vraag achter de vraag kunnen begrijpen en dus vooruit kunnen denken in de informatiebehoefte van de organisatie
  2. Technisch zo slimme software maken dat een uniforme oplossing op ‘maatwerk per organisatie’ past

We zijn trots te melden dat beide zaken gelukt zijn!

Wat betekent dat concreet?

Dat betekent concreet dat alle gegevens die in de Qsuite worden opgenomen, op een uniforme manier zijn te ontsluiten, maar zelf flexibel zijn in te stellen. Alle metingen en registraties worden in tabellen weergegeven en zelf zijn de best passende volgorden, selecties en grafieken in te stellen.

Qsuite Business Intelligence

Zo kunnen gegevens over aantallen (kwantiteit) en resultaten (kwaliteit) allemaal worden geduid. Hoeveel meldingen van incidenten zijn er geweest in het afgelopen jaar? In welke maand gebeurde er wat? Welke onderwerpen kwamen aan de orde? Wat is er allemaal goed afgewikkeld? Wat hebben de klanten gemeld over hoe tevreden men is? Wat zijn de klanttevredenheidsscores gedurende de afgelopen maanden?

Maar natuurlijk ook: hoeveel uren zijn er gepland, geregistreerd en gedeclareerd? Is dat lijn met de begroting? Instellingen zijn uiteraard ook op te slaan: één keer instellen en klaar voor ieder volgend gebruik. Zo heeft de organisatie zelf maximaal greep op de eigen rapportages.

En we gaan verder!

Maar we zijn nog niet klaar. Er is nog veel meer mogelijk waar we uiteraard in de komende maanden en weken aan doorwerken. Zo gaan we ervoor zorgen dat de organisaties zelf makkelijk kunnen instellen wie in de organisatie welke rapporten, tabellen en grafieken kan zien. Daarnaast gaan we ervoor zorgen dat de realtime dataverwerking –zoals dat nu gebeurt- deels wordt vervangen door nachtelijke verwerkingsprocessen zodat de snel wordt verbeterd. En tenslotte bouwen we ook een flexibele widgetfunctionaliteit, waardoor organisaties zelf hun eigen widgets kunnen samenstellen en zo per rol de belangrijkste indicatoren kunnen tonen aan de medewerkers. Zo brengen we de data ‘van de technische achterkant’ naar een gebruiksvriendelijke ‘voorkant’.

Meer weten? Neem contact op met Novire »