Het is zover! Terwijl de eerste persoonlijke certificeringen van de opleiding Wijkgericht Werken van het Hoornbeeck toegekend worden, is ook het ontwerp van het fysieke certificaat gereed.

Een vermelding van je persoonlijke certificering in het landelijke register van het Improvement Model is uiteraard mooi, maar een fysiek bewijsstuk is ook belangrijk!

In het register van het Improvement Model is zichtbaar dat inmiddels 10 personen hun persoonlijke certificering hebben behaald.

Op dit moment wordt nog een heel aantal eindopdrachten beoordeeld, dus we verwachten nog meer certificeringen af te kunnen gaan geven in de komende periode. Iedere certificering wordt in het register vermeld.

BIM Register

Nu is ook het ontwerp voor het certificaat gereed. Het certificaat Wijkgericht Werken is – net als de volledige opleiding – afgeleid van het Improvement Model. Het voldoet daarmee aan de accreditatie-eisen die aan certificaten worden gesteld.

Certificaat

Persoonlijke certificering onder accreditatie

De persoonlijke certificering vindt namelijk plaats onder de acceptatie van de Raad voor Accreditatie van het Improvement Model. De stichting Beheer Improvement Model (BIM) draagt zorgt voor het beheer van het certificatieschema. Stichting BIM geeft derhalve ook de persoonlijke certificeringen uit.

De certificering heeft een geldigheidsduur van een jaar. Na een jaar volgt er een opfrismoment en een herbeoordeling op basis van een praktijkcasus. Zo blijft de kwaliteit hoog én actueel: een leven lang leren gegarandeerd!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.