Gisteren heeft Novire aan Markant te Amsterdam en aan het mantelzorgcentrum Heiloo de eerste conceptinrichting van hun nieuwe digitale dossiers opgeleverd.

Qsuite voor Markant

De eerste uitkomsten van de samenwerking zichtbaar

Markant en het Mantelzorgcentrum Heiloo zijn de vierde en vijfde lidorganisaties van Mezzo met wie we aan de slag zijn om MezzoRegistratie te vervangen door de Qsuite.

Met behulp van de Qsuite kunnen alle gegevens uit MezzoRegistratie worden overgezet, maar is er veel meer mogelijk. Met de Qsuite kan de organisatie de overstap maken van een registratiesysteem naar een proces-ondersteunend systeem. Procesmanagement is het uitgangspunt en daarbij volgt de registratie vanzelf.

Na de eerste werksessie, waarbij we alle input verzameld hebben, zijn we bij Novire aan de slag gegaan om de eigen formulieren van de organisaties binnen de Qsuite te integreren. De resultaten daarvan staan nu klaar en kunnen door de organisaties getest gaan worden.

Nu: testen en verfijnen

Nu de organisaties gaan testen, geven zij hun reacties terug. Wij gaan op basis daarvan de applicatie weer verder verfijnen. Tegelijkertijd zullen in de komende twee weken de databases van MezzoRegistratie van de organisaties worden opgeleverd. Novire zal dan de database-analyses uitvoeren en daarna kan er gestart worden met het migreren van de gegevens van oud naar nieuw. Uiteraard moet ook dat proces getest gaan worden. Tegelijkertijd verdiepen de organisaties in de mogelijkheden via de leeromgeving van de Qsuite. Stap voor stap werken we zo toe naar een zorgvuldige overstap van MezzoRegistratie naar de Qsuite.

Een aantal hele belangrijke stappen zijn zo voor het weekeinde weer gezet en daar zijn we blij mee!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.