Afgelopen maandag stond de CRKBO audit op het programma. Nu de Improvement Academy volop draait was het tijd ook deze stap te zetten. Met de erkenning van het CRKBO dat Novire – en in het bijzonder de Improvement Academy – een instelling voor beroepsonderwijs is, vervalt ook de BTW plicht. En met succes! De audit is goed verlopen. Een paar verbeterpunten lossen we op en daarna is de weg vrij voor de erkenning en de registratie.

Voorbereiding

Ter voorbereiding hadden we het self-assesment ingevuld en al het materiaal rondom de opleiding Wijkgericht werken verzameld en gebundeld. Aan de hand van de audit-checklist zijn we gezamenlijk alle punten doorgelopen. De opleiding Wijkgericht werken van het Hoornbeeck College lag voor als casus.

CRKBO audit

CRKBO

Afgelopen maandag kondingden we de CRKBO audit al aan en beschreven we wat de audit inhoudt.

Paar goede verbeterpunten

De audit leverde nog een paar goede verbeterpunten op. Zo was de aansluiting bij een geschillencommissie in het kader van de klachtenregeling nog noodzakelijk. Inmiddels is de aanmelding gedaan, het klachtenreglement aangepast en zijn de stukken alweer verzonden naar het CRKBO. Binnen twee weken zou er uitsluitsel moeten komen. We wachten dat met belangstelling af!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.