Begin september zijn de licenties verstrekt aan maar liefst 16 docenten en meer dan 100 Verpleegkunde-studenten van het Hoornbeeck College uit het hele land en nu maken we na drie weken de balans op. De conclusie tot dusver: het gaat boven verwachting goed en we worden allemaal steeds enthousiaster. Kortom, het gaat fantastisch!

Wijkgericht werken

Na een snelle start komen we op stoom

De start van deze opleiding binnen dit leerjaar was wat hobbelig. Een paar maanden geleden is het idee tot stand gekomen om de samenwerking tussen het Hoornbeeck College en Novire op deze manier vorm te geven. Na een paar kennismakingssessies was het al snel duidelijk: we kunnen niet nog maanden wachten met het opleiden van de studenten. Het werkveld is vandaag veranderd en de professionals van de toekomst hebben nu de bagage nodig om bij te kunnen dragen aan de verandering bij zorgorganisaties. Toen is het besluit genomen om meteen vanaf september te starten.

Vanwege de landelijke acceptatie van Novire door de Raad van Accreditatie is Novire gehouden aan haar eigen kwaliteitsstructuur. Daar wordt zij zelf immers ook op getoetst. Daarom werkt Novire met een structuur van persoonlijke certificeringen. De trainers van Novire zijn gecertificeerd. Zij zijn gerechtigd om de docenten van het Hoornbeeck op te leiden en te certificeren. Op hun beurt zijn de gecertificeerde docenten weer gerechtigd om de studenten op te leiden.

In de structuur ziet dit er als volgt uit:

Structuur

Vanwege de voortvarende start van de opleiding lopen de drie trajecten in deze eerste fase nog wat door elkaar. Het vraagt dus goed puzzel- en afstemwerk met elkaar om steeds de juiste volgorde van de lessen te bewaken. Wat blijkt nu naar een paar weken? Dat sommige studenten zo voortvarend bezig gaan dat ze telkens al meer willen doen en verder willen gaan. Een heel goed teken! We komen met elkaar nu pas goed op stoom.

Verschillende cursussen binnen de opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende cursussen. Het thema van de opleiding is wijkgericht werken. Dit ‘wijkgericht werken’ staat voor de volledige verandering die in de zorg gaande is op dit moment. Het staat voor de omslag van systeemgericht naar klantgericht. Beter nog: van systeemgericht naar mensgericht. Om te beleven wat wijkgericht werken – mensgericht werken – is, stappen we in de schoenen van de ‘spelers in het veld’ van de gezondheidszorg. Na een introductie verplaatsen we ons eerst in de Burger, dan in de Maatschappij, in de Wijk, de Zorgorganisatie en tenslotte de Professional.

Schema wijkgericht werken

We sluiten af met een eindopdracht. De studenten kunnen zelfstandig aan de slag gaan in de leeromgeving, waarin alle stof op een laagdrempelige en toegankelijke manier wordt aangeboden. De aangereikte kennis vertalen we in toegepaste vaardigheden door de werkomgeving.

Leeromgeving en werkomgeving

Cursus over de Maatschappij gereed

Stap voor stap doorlopen we alle onderwerpen. We stappen in de verschillende posities. Kijken door verschillen brillen naar de werkelijkheid, maar met continu de rode draad vasthoudend: wie is de burger? Wie is de mens? En wat kunnen wij bijdragen?

Wil je eens een kleine indruk van het materiaal dat ook onderdeel uit maakt van de opleiding? Hier onder zie je de slides die het verhaal vertellen van de toegepaste wet- en regelgeving: hoe ziet de wet- en regelgeving er in de zorg uit? En wat moet jij als professional daarvan weten om ermee aan de slag te kunnen gaan? Welke stappen kan jij zetten om de wet- en regelgeving op een goede manier in te zetten ten behoeve van de klant? En wat is nu échte regelgeving en wat zijn de regels ‘onder water’?

IJsberg

Wees je daar bewust van, want de regels ‘onder water’ zijn vaak systeemgericht, maar vaak ook nog veel sterker aanwezig dat de gewone geschreven regels. Dát is de uitdaging in de werkpraktijk!

Meer hierover lees je hier. Het is één van de verschillende materialen die de studenten gebruiken in de cursus Maatschappij.

Toelichting Improvement Academy | Spelregels in de zorg from Evelien Verkade

Meer informatie? Neem contact op met Novire!