Novire heeft al in 2013 de Improvement Academy opgericht. In dat jaar is namelijk de opleiding gestart van de eerste auditoren van het Improvement Model. Maar nu is de Academy doorontwikkeld tot een volledige digitale leer- en werkomgeving. Niet alleen voor auditoren, maar voor iedereen die in het zorgproces een rol heeft. Beschikbaar en toegankelijk voor iedereen die met behulp van de oplossing van Novire het klant-, medewerker- en/of organisatieproces uitvoert.

Al sinds 2013 voor auditoren

De Academy ontwikkelde – in opdracht van stichting Beheer Improvement Model – al vanaf 2013 een opleiding voor kandidaat-auditoren van het Improvement Model. De opleiding is grondig en intensief en daarom was het ook pas aan het einde van 2014 en medio dit jaar dat de eerste twee auditoren hun persoonlijke certificering behaalden. Binnenkort worden hun registraties al eerste twee in het landelijke register van de persoonlijke certificering bijgeschreven.

Certificaat

Persoonlijke certificering

Deze persoonlijke certificering ligt besloten in de voorwaarden van het landelijke certificatieschema (keurmerk) dan onder acceptatie van de Raad voor Accreditatie is gebracht. Alleen persoonlijke gecertificeerde auditoren zijn gerechtigd om namens een Certificerende Instelling audits uit te voeren voor het Improvement Model. Je haalt je certificering door voldoende kennis en vaardigheden aan te tonen en zo een score te behalen.

Het Improvement Model is meer dan de audit

Het Improvement Model is uiteraard veel meer dan het auditen alleen. Want voordat je kunt gaan auditen moeten eerste de uitkomsten van een organisatie goed zijn. Die uitkomsten komen tot stand in het klant- en medewerkersproces. Dat leidt tot de score van de organisatie. Novire heeft in haar totaaloplossing juist daar de aandacht gekegd. Wanneer de inrichting ‘aan de voorkant’ goed is, dan volgen de uitkomsten aan de achterkant vanzelf. Juist daarom is het interessant om te focussen op de voorkant. Op de inrichting. Op instrumenten voor het klantproces en het medewerkersproces.

Dat doen we volop met de Qsuite

Dat doen we volop op het moment. Na jaren van ontwikkelen is onze totaaloplossing – de Qsuite – gereed. Deze oplossing wordt nu meer en meer uitgerold bij organisaties, waar het meerwaarde oplevert voor klanten en medewerkers.

Informatie komt naar je toe!

Om er goed mee te werken, beheert en onderhoudt Novire niet alleen instructies en handleidingen maar brengen we deze informatie ook naar de klant en medewerker toe op het moment en op de plaats waar zij het nodig hebben: in de Qsuite zelf dus.

Alle onderwerpen binnen de Qsuite zijn (en worden) in handleidingen en instructies gegoten. We maken er ook video’s bij. Zodat er een compleet naslagwerk is en iedereen altijd de gewenste informatie onder de knop heeft. Ja, je leest het goed: onder de knop. Het zijn dus geen dikke handleidingen op papier, maar informatie die snel en gemakkelijk toegankelijk is door te klikken op het knopje rechtsboven in je menu. Dit video-plaatje verwijst naar alle handleidingen en instructie die te vinden zijn over dit onderwerp.

Qsuite

Nu kunnen we nog een stap verder gaan: de digitale leeromgeving in de Academy

We geloven in e-learning en op een slimme manier kennis met elkaar delen. Dan brengen we de informatie niet alleen naar je toe, maar we helpen je op een gestructureerde manier door het klantproces – en alles wat daarbij hoort – heen. Dat geeft nog meer rust, want dan weet je zeker dat iedereen in de organisatie die de opleiding heeft doorlopen, alle bagage in huis heeft om het werk goed uit te voeren.

Om die reden heeft de Improvement Academy de kennis van Novire omgezet in opleidingen die in een digitale leeromgeving beschikbaar zijn. We maken namelijk gebruik van een leeromgeving (e-learning) en een werkomgeving (digitaal klant-, medewerker- en organisatiedossier). Studenten ontvangen nieuwe kennis en inzichten maar maken deze meteen concreet door opdrachten in de werkomgeving. We zetten zo IT integraal in binnen deze opleiding. Zo kunnen we sneller en slimmer kennis delen, maar ervaren we in de praktijk ook hoe het werken in een klant-, medewerker- en organisatiedossier voelt en wordt beleefd.

Qsuite

Wat voor studenten kan, kan ook voor medewerkers

Als studenten het werken met de principes en de Qsuite op deze manier kunnen leren, dan kunnen medewerkers het ook. Het inzetten van e-learning bij bijvoorbeeld de implementatie van de Qsuite of bij de uitrol van een nieuwe release is buitengewoon effectief. Ook nieuwe collega’s kan je op deze manier heel gemakkelijk inwerken. Door de opleiding heen – die altijd per rol is toegesneden – maken collega’s kennis met het klant- en medewerkerproces, leren ze op de juiste knoppen te drukken, maar leren ze vooral ook het waarom en waartoe. De werkomgeving is namelijk gewoon de eigen omgeving met de eigen unieke inrichting. Als leeropdracht kunnen dus gewoon normale activiteiten worden genomen. Zo slaan we twee vliegen in één klap: we leren en delen kennis én we zijn al gewoon gaandeweg lekker bezig. Helemaal niet spannend, maar alleen maar leuk!

Mooi instrument voor het personeelsmanagement

Het nieuwe leren – wat we hiermee mogelijk maken – is een prachtig innovatief instrument om deskundigheid op peil te brengen en te houden op een nieuwe manier. Eigen verantwoordelijkheid, sturen op uitkomsten, eigen regelruimte, maar dat gaat wel gepaard met het aanreiken van de juiste instrumenten. Iedereen in de organisatie beschikt zo over up-to-date kennis en vaardigheden. Bovendien: in het ontwikkeltraject van de medewerker is de persoonlijke certificering, mét landelijke registratie, een prachtig instrument van waarde!

Vanaf nu beschikbaar voor onze klanten

Vanaf nu zal Novire deze e-learning-oplossing aanbieden aan haar klanten. Na een inrichtingstraject wordt ook een e-learning opgeleverd. Afhankelijk van de wens van de klant kan deze meer of minder op maat worden toegesneden. En alles is mogelijk: van een snuffelcursus zonder doelstelling tot en met een persoonlijke certificering onder een landelijke accreditatie. En alles wat er er tussenin zit. We inventariseren met u uw behoefte op dit moment. Mocht deze behoefte overigens later veranderen, dan is op- of afschakelen geen enkel probleem.

Wil je weten hoe het zit met de persoonlijke certificering? Dan raden we je deze presentatie aan:

Improvement Academy | Hoe werkt de persoonlijke certificering? from Evelien Verkade

Ook kun je hier zien wat de structuren en modellen zijn die aan de opleiding met een persoonlijke certificering ten grondslag liggen. In dit geval is het toegespitst op de opleiding Wijkgericht werken die we in co-productie met het Hoornbeeck College ontwikkelen voor MBO-studenten, maar de principes gelden voor iedere opleiding waarbij gebruik gemaakt wordt van een persoonlijke certificering:

Handleiding Improvement Academy | Wat is de filosofie, wat is de opbouw, wat zijn de modellen achter de opleiding en de persoonlijke certificering? from Evelien Verkade

Meer informatie? Neem contact op met Novire!