De laatste tijd wordt er veel geschreven over disruptive innovation: vernieuwende initiatieven die een bestaande en traditionele markt ontwrichten en op zijn kop zetten. Het is overal volop aan de gang. Ook in de zorg.

Recente artikelen

Er zijn recent ook weer artikelen verschenen over deze disruptive innovation. Lees bijvoorbeeld het artikel op FrankWatching of dit artikel in ZorgVisie. In het artikel van FrankWatching worden 5 indicatoren genoemd die aangeven dat disruptie in de zorg ook aan de orde is en meer en meer zal worden. Er worden voorbeelden genoemd van initiatieven die al gaande zijn.

Willen we als zorginstellingen overvallen worden door deze initiatieven of pakken we zelf de handschoen op en worden we leniger, wendbaarder, creatiever? Kunnen we de klant – de mens – weer centraal stellen in plaats van het systeem? Dát zijn de vragen waar veel zorginstellingen voor staan in deze tijd.

Pakken we de handschoen op of vrezen we alleen?

Het is niet eenvoudig voor traditionele organisaties. Duurzaamheid en degelijkheid staan hoog in het vaandel, maar het ‘waarom’ en ‘waartoe’ lijkt niet meer duidelijk te zijn. ZorgVisie opent haar artikel met deze kop:

'Grote werkgevers vrezen dat nieuwe ‘ontwrichtende innoverende’ bedrijven hun bestaansrecht ondermijnen.’

Esther Nieuwenhuizen reageert hierop: ‘Met zo'n introducerende zin is de toon gezet. Dit terwijl die innoverende bedrijven nu juist voor hernieuwd bestaansrecht zouden kunnen zorgen. Uiteraard is het van groot belang dat een extreme kanteling van een organisatie naar mensgericht systeem (op niveau van de klant/burger) beheerst moet gaan. Dat bestuurders eerst zelf moeten doorgronden waarom en waartoe dat nodig is, en wat de nieuwe stip op de horizon (duurzaam bestaansrecht) de organisatie gaat brengen.

Ze vervolgt: 'Bij een grote verandering denkt men steeds aan 'verlies van het oude' in plaats van 'beoogde nieuwe winst'. Wellicht is Novire ook wel zo'n klein bedrijf dat disruptie teweeg brengt; alleen hebben we wel 10 jaar aan onze zienswijze en instrumentarium gewerkt, en duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Wij bestaan bij de gratie van het werkveld dus in die zin zijn er altijd pioniers die beginnen... Wij zien het als ultieme uitdaging om het netwerk te verbreden met grotere traditionele zorgorganisaties, om juist te werken naar duurzaamheid en bestendigheid van zorg- en dienstverleningsconcepten die mensgericht gestuurd zijn.'

Lenig, wendbaar, snel, maar duurzaam en betrouwbaar

'Met oog en met respect voor alle ervaringen die in het verleden zijn opgedaan. We hebben immers met zorg voor kwetsbare mensen te maken. Dat moet zorgvuldig plaatsvinden. Dat er een slag gemaakt moet worden, is duidelijk: immers, liever versneld hernieuwd bestaansrecht met behulp van innovatieve partijen dan langzaam ten onder gaan in oude denkmodellen, hoe degelijk en bestuurlijk ze ook waren.’

Meer informatie? Neem contact op met Novire!