We kondigden het al aan: we gaan nog meer kennis delen. Nu is het dan zover: de aanpassing op onze website is gereed en de publicaties en dossiers kunnen nu publiekelijk worden ingezien.

Publicaties

Nieuws en blogs deelden we al, maar daar is nu een nieuwe vorm aan toegevoegd: de publicatie.

Publicaties

Onze onderzoeken, instrumenten, tools en overzichten kunt u hier vinden. Van onze macro-economische analyse tot en met de verbeterplattegrond en het ParticipatiePortfolio.

Dossiers

Maar dat is niet het enige. We kunnen onze kennis ook rubriceren. Daarom hebben we verschillende dossiers. In de dossiers vindt u al onze nieuwsartikelen, blogs én publicaties van dit thema.

Dossiers

We hebben de volgende thema’s voor u:

Bedrijfsvoering

De hervorming heeft grote impact op de bedrijfsvoering van organisaties. In het dossier bedrijfsvoering vindt u publicaties, nieuwsartikelen en blogs die gaan over financiën, over administratieve organisatie, maar vooral over kloppende businesscases. Duurzaam en toekomstbestendig.

Informele zorg

Informele zorg is de laatste jaren steeds belangrijker geworden, en zal dat alleen maar meer worden. In het dossier informele zorg vindt u alles wat we doen om organisaties voor informele zorg te faciliteren, maar vooral ook om bruggen te slaan tussen de informele zorg en de formele zorgorganisaties. Ze hebben namelijk alles met elkaar te maken en een soepele integratie zou de klant, de burger, veel winst opleveren.

Klantbelofte

Hier begint het allemaal. Uw klant is uw vertrekpunt, want daar doet u het voor. De klant – en de belofte die een organisatie aan de klant doet – is ook ons vertrekpunt. In ons denken en daarmee in onze oplossing. In het dossier klantbelofte vindt u nieuwsartikelen, blogs en publicaties die met de klant, de klantopdracht en de klantbelofte te maken hebben.

Kwaliteit

In het dossier kwaliteit treft u onze expertise op het gebied van kwaliteit aan. Of het gaat over kwaliteitssystemen, audits, certificeringen. We hebben alles in huis, maar wel op een hele bijzondere nieuwe leest geschoeid. Een nieuw model waarbij kwaliteit een kompas is en de uitkomsten van uw zorgproces in kleuren en scores u laten zien of uw organisatie nog afgestemd is op uw klantbelofte en uw maatschappelijke opdracht.

Opleiding

Leren is groeien. Kennis is om te delen. Hoe kan een kenniscentrum als Novire haar kennis en expertise delen? Hoe ondersteunen we zorgorganisaties en onderwijsinstellingen in het klaar zijn voor de nieuwe tijd op basis van onze kennis? Novire heeft de Improvement Academy om hierin een rol te spelen. In het dossier opleiding leest u over de mogelijkheden en toepassingen.

Personeelsmanagement

Uw klantproces en uw medewerkersproces bepalen de resultaten van uw organisatie. Een goed medewerkersproces is een voorwaarde voor een goed klantproces en daarmee voor goede uitkomsten van uw organisatie. In het dossier personeelsmanagement alles rondom personeel, want het is een integraal onderdeel van onze totaaloplossing.

Registeren

Registratie is een basis voor de bedrijfsvoering en voor kwaliteit. Registratie is geen doel op zich, maar een voorwaarde voor goede interne sturing en externe verantwoording. Waar houdt registratie op en begint gewoon methodisch verantwoorden van zorg? Met die vraagstukken – én vooral oplossingen – houden we ons bezig in het dossier registreren.

Software

In het dossier software vind u informatie over software en IT toepassingen in allerlei soorten en maten. Het is het dossier waarin we u meenemen in de ontwikkeling van onze eigen Qsuite, onze totaaloplossing, maar waarin we ook publiceren over onze visie op IT binnen de zorg. In dit dossier proberen we een bruggetje te slaan tussen zorg en IT, omdat er zoveel mooie mogelijkheden voor het oprapen liggen als we echt elkaars taal kunnen spreken.

Strategie

Wat zijn de ontwikkelingen in zorgland op dit moment? Welke trends en ontwikkelingen zijn er al sinds decennia en hoe vertalen wij van Novire deze naar de toekomst? Welke weg zou – in dat licht – een organisatie het beste kunnen bewandelen? In het dossier strategie reflecteren we op strategische ontwikkelingen en dragen we met publicaties en blogs bij aan een duurzame strategische koers van organisaties.

Zorgproces

Kwaliteit wordt gemaakt tussen de klant en de medewerker in het zorgproces. Dáár vindt het echte werk plaats. Het zorgproces kennen we van binnenuit en dagelijks werken we aan het verder ondersteunen van dit proces in onze totaaloplossing. Hoe we dat doen en met welke intentie, leest u in het dossier zorgproces.

Meer informatie? Neem gerust contact op met Novire!