Vanwege het grote aantal verzoeken tot nieuwe ontwikkelingen binnen de Qsuite, hebben we besloten een extra release in te gelasten medio november. Inmiddels is het natuurlijk ruim medio november en we zijn er trots op te kunnen melden dat we weer een aantal zaken hebben kunnen toevoegen aan de Qsuite. De mogelijkheden binnen de Qsuite zijn weer uitgebreid.

Deze uitbreidingen omvatten ook een aantal functionaliteiten die we ook al voor een eerdere sprint hadden gepland, maar waarbij het daarbij niet handig was om die functionaliteiten al eerder ‘te releasen’. De reden is hiervoor is dat de functionaliteiten dan te veel samenhangen met andere onderdelen in de software, waardoor we het beter als een ‘pakketje’ kunnen uitbrengen in deze release.

Hieronder zetten we de verschillende gerealiseerde functies op een rij:

1. Verbeteringen in de inschrijvingen in de activiteitenplanning

We hebben een aantal verbeteringen in de activiteitenplanning doorgevoerd. In de activiteitenplanning is het mogelijk om in de agenda cursussen, trainingen of dagactiviteiten te plannen, maar ook interne overleggen, et cetera. Aan deze activiteiten kunnen deelnemers worden toegevoegd. Wanneer zich personen inschrijven voor een training, dan moeten deze kunnen worden toegevoegd.

Tot nu toe was het mogelijk om maar één keer een inschrijving te doen. Vanaf nu is het mogelijk om ook steeds nieuwe deelnemers toe te voegen aan een activiteit. Reeds geselecteerde deelnemers blijven nu ook staan wanneer er nieuwe deelnemers worden toegevoegd.

Eén punt van aandacht is wel, dat wanneer je een tweede of volgende groep wilt toevoegen, je ervoor moet zorgen dat deze personen in dezelfde selectiegroep vallen. Kies je eerst een aantal deelnemers uit één selectiegroep en wil je daarna uit een andere groep (waar de eerste deelnemers niet meer onder vallen) nieuwe mensen selecteren, dan vervalt de eerste selectie. Zorg er dus altijd voor dat je nieuwe selecties groot genoeg zijn. Weet je niet zeker of de nieuwe mensen in dezelfde groep vallen? Kies dan altijd iedereen. Dan gaat het altijd goed.

Verbeteringen activiteitenplanning

2. Verbeteringen in het registreren in de activiteitenplanning

Nadat activiteiten zijn gepland en deelnemers zich hebben ingeschreven, is het wenselijk om ook de deelnemers te registeren.

In deze release zijn er verbeteringen doorgevoerd in het registratietabje. Wanneer je nu deelnemers wilt registreren, maar onverwachte deelnemers ook eerst nog aan de activiteit wilt toevoegen, dan kan je kiezen voor de knop ‘bestaande klant’ toevoegen:

Verbeteringen activiteitenplanning

Tot nu toe verscheen daar een lange lijst met allemaal namen, zonder de mogelijkheid om daar in te filteren en te sorteren. Nu is op deze plaats hetzelfde scherm geplaatst als bij de inschrijvingen, zodat ook hier nu selecties kunnen worden gemaakt en snel in grotere hoeveelheden klanten kan worden gezocht.

Dit scherm is er nu alleen nog voor de klanten. Wanneer grotere groepen medewerkers (of vrijwilligers) moeten worden toegevoegd dan kan dat via het tabje ‘wijzigen’ en dan daar het toepassen van de filters en de selecties. De vrijwilligers worden dan ook aan de activiteit toegevoegd.

3. Inzage in ingeschreven en deelgenomen activiteiten in de dossiers van klanten en medewerkers

Wanneer er in de activiteitenplanning activiteiten zijn toegevoegd en deelnemers zijn ingeschreven, dan zie je dit vooral vanuit het perspectief van de activiteit. Welke deelnemers heeft de activiteit? Andersom is het vanaf nu ook mogelijk: waaraan heeft de klant allemaal deelgenomen? In het dossier van de klant – en in het dossier van de medewerker (vrijwilliger) – is vanaf nu zichtbaar voor welke activiteiten de persoon zich ingeschreven heeft, en of de persoon daadwerkelijk aanwezig is geweest of niet.

Inzage

4. Uitbreiding zoek-personen-en-dossierspagina

De zoek-personen-en-dossiers-pagina is uitgebreid met de mogelijkheid om ook te filteren op gemeente en op wijk. Indien er gebruik gemaakt wordt van de wijkenfunctie, dan worden de wijken automatisch (op basis van postcode) toegevoegd aan de persoonsgegevens. Op basis hiervan kunnen er dus vanaf heden ook selecties worden toegepast.

Uitbreiding dossiers

5. Uitbreiding matchingsmogelijkheden hulpvraag en hulpaanbod

Deze zelfde filters zijn ook toegevoegd aan de matchingspagina. Zo kan er bij het zoeken naar een hulpvraag en een bijpassend hulpaanbod ook gefilterd worden op een gemeente of een wijk.

Uitbreiding matching

Zo zijn er op dit moment veel verschillende selectiemogelijkheden, waardoor je in grote hoeveelheden hulpvragen toch snel de passende hulpvraag kunt vinden.

6. Uitbreiding informatie op de matchingspagina en snel door kunnen klikken naar gekoppelde vrijwilligers of hulpvragers

Op deze matchingspagina is nu ook de informatie uitgebreid over reeds bestaande matches. Bij iedere hulpvraag en bij ieder hulpaanbod is een zogenaamd ‘i-tje’ te selecteren voor meer informatie. Klik je op het ‘i-tje’ bij een hulpvraag dan zie je nu niet alleen de informatie van die hulpvraag, maar ook de informatie van de al bestaande matches. Andersom geldt dat ook: klik je op een hulpaanbod dat al gematcht is, dan zie je niet alleen de informatie over het hulpaanbod, maar ook over de match.

Uitbreiding matching

Is er een match, dan is deze gemaakt met een hulpvraag / hulpaanbod, maar er hangt uiteraard wel een persoon aan. In de informatie is de naam van de persoon een hyperlink. Door de link kan je nu snel doorklikken naar die persoon, om zo ook de persoonlijke gegevens terug te vinden. Belt er bijvoorbeeld iemand om een afzegging te doen, dan zoek je op de matchingspagina de match op en vind je snel wie er aan de match gekoppeld is om zo ook de contactgegevens te kunnen achterhalen.

7. Inzage in de hulpvragen en matches in één overzicht op de voorbladen van de dossiers

Deze nieuwe functionaliteit is ook toegevoegd op veler verzoek. Tot nu toe kon je alleen de hulpvragen, het hulpaanbod en de matches bekijken via een wat omslachtige wijze. Via het menu in een dossier kan je in een aantal klikken inzage hebben in de afgesloten of openstaande hulpvragen / hulpaanbod én in een ander scherm weer in de matches. Juist een overzicht van hulpvragen mét daarbij de matches is zeer wenselijk omdat je dan in één oogopslag het overzicht hebt: wat staat er open? Wat is er al bemiddeld?

Vanaf nu is er op het voorblad van de klantdossiers en van de dossier van de vrijwilligers (medewerkers) zichtbaar welke hulpvragen zijn en wat daar de status van is.

Inzage matches

Ook hier is het i-tje terug te vinden waarin alle inhoudelijke informatie met één druk op de knop in te zien is en waarin ook zichtbaar is welke hulpvrager / vrijwilliger gekoppeld zijn. Door de hyperlink bij de naam is er snel te switchen tussen de verschillende dossiers. Zo heb je alle informatie over de hulpvragen, het hulpaanbod en de matches in één overzicht en direct onder de knop.

Welke updates volgen er nog?

Dit is het eerste deel van de ingelaste novemberrelease. In de komende dagen zullen er nog meer functionaliteiten volgen. Die functionaliteiten zullen gaan over voornamelijk de planning, registratie en declaratie, zoals het kunnen declareren van geregistreerde activiteiten, het inzichtelijk hebben van uurprijzen, het uitbreiden van de urenregistraties en het vereenvoudigd printen van rapportages. Wordt binnenkort vervolgd!

Meer informatie?

Neem voor vragen gerust contact op met Novire.